Inalta Curte de Casatie si Justitie: In ceea ce privește soluția de condamnare a unei persoane care are calitatea de avocat, de către un complet de judecată al ICCJ

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la pozițiile exprimate în mediul public de către mai multe organizații profesionale
ale avocaților, în ceea ce privește soluția de condamnare a unei persoane care are calitatea de
avocat, de către un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, poziții adoptate înainte
de a se cunoaște considerentele deciziei în discuție, în pofida caracterului definitiv al acesteia și
întemeiate exclusiv pe argumentele favorabile persoanei în cauză, ținând seama și de obligația de
rezervă care revine judecătorilor sub aspectul comunicării publice, instanța supremă înțelege să
reamintească în mod ferm următoarele:

„Justiția se înfăptuiește de către judecători în numele legii, este unică, imparțială și egală
pentru toți.” (art.2 alin.(1) din Legea nr.304/2004).
„Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii” (art.124 alin.(3) din Constituția
României) și „(…) sunt obligați (…) să asigure supremația legii, să respecte drepturile și libertățile
persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic
nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea
acestora”(art.4 alin.(1) din Legea nr.303/2004 republicată, cu modificările și completările
ulterioare).
„Organele judiciare au obligația de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului (…)”
(art.5 alin.(1) din Codul de procedură penală), „astfel încât (…) nicio persoană nevinovată să nu
fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită
potrivit legii, într-un termen rezonabil.” (art.8 din Codul de procedură penală).
„Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o
hotărâre penală definitivă”. (art.4 alin.(1) din Codul de procedură penală)
„Nimeni nu este mai presus de lege.” (art.16 alin.(2) din Constituția României)
„Orice persoană, organizație, autoritate sau instituție este datoare să respecte independența
judecătorilor.” (art.2 alin.(4) din Legea nr.303/2004).
Înalta Curte de Casație și Justiție recunoaște și susține dreptul fundamental la liberă
exprimare al oricărei persoane sau organizații, inclusiv sub aspectul exprimării unor aprecieri
critice cu privire la hotărârile judecătorești, însă invită publicul să facă o simplă trecere în revistă
a jurisprudenței sale din ultimii ani, care demonstrează cu prisosință lipsa de părtinire și echilibrul
judecătorilor acesteia atât în ceea ce privește natura soluțiilor pronunțate, justificate exclusiv prin
prisma probelor existente la dosar, cât și calitatea persoanelor implicate în respectivele proceduri
judiciare.

Citeste integral comunicat de presa 19.12.2020

Leave a Reply

Discover more from Justice News247

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d