Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare

COMUNICAT DE PRESĂ
La data de 17.12.2020, ora 14, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu
prevederile art.25 lit.c din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
În prezenţa unui număr de 74 judecători, cu respectarea cerinţelor de cvorum prevăzute
de art.34 din actul normativ sus-indicat,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii
privind modificarea și completarea Legii nr.241/2015 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (PL-x nr.354/2018/2020).
Sesizarea de neconstituţionalitate priveşte actul normativ în întregime, reţinându-se
de către Secţiile Unite că se impune a se examina de către Curtea Constituţională dacă adoptarea
actului normativ în discuție s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art.61 alin.(2) și ale art.75 din
Constituție referitoare la principiul bicameralismului, în coordonatele trasate prin Decizia
nr.679/2020 a Curții Constituționale, dar și prin jurisprudența anterioară a acesteia1
, întrucât
forma adoptată de Camera Deputaților (Camera decizională) modifică substanțial obiectul de
reglementare și configurația legii adoptate de Senat, în calitate de Cameră de reflecție.
Totodată, sesizarea privește neconstituționalitatea dispozițiilor articolului unic pct.4
(art.10 alin.(12
) din Legea nr.241/2014) în raport cu prevederile constituționale ale art.1 alin.(5)
din legea fundamentală, sub aspectul exigențelor privind calitatea legii, astfel cum a fost conturat acest principiu în jurisprudența Curții Constituționale2
și în cea a Curții Europene a Drepturilor Omului3
, întrucât, contrar cerințelor impuse de art.1 alin.(5) din legea fundamentală,

Leave a Reply

Discover more from Justice News247

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: