Sinteza acțiunilor și a măsurilor luate de UNBR în perioada stării de urgență

 

Sinteza acțiunilor și a măsurilor luate de UNBR în perioada stării de urgență

                                                                                                                    

Acțiuni UNBR Obiectul acțiunii Cui se adresează Data
Campania #Viață în instanță: solicitare măsuri pentru prevenirea infectării cu COVID-19

 

Mai mult

Stabilirea în mod unitar, la nivel național, a unor intervale orare de strigare a cauzelor pentru justițiabili și avocați Consiliul Superior al Magistraturii

 

10 Martie 2020

 

 

 

 

La 11 martie Organizația Mondială a Sănătății declară pandemia cu coronavirus.

Reiterare solicitare protecție sanitară

(UNBR a fost semnalată de către avocați că aceștia sunt puși în situații înjositoare și periculoase din cauza aglomerării la căile de acces în instanțe)

Mai mult

Aplicarea generală și obligatorie a măsurii de fixare a primului termen de judecată în aprilie 2020, plus preschimbare termene. Excepție: cauzele urgente și măsurile preventive Consiliul Superior al Magistraturii

 

11 Martie 2020

 

 

 

În 12 martie, CSM face un apel ferm la respectarea măsurilor sanitare. Decide ca în perioada 13 Martie – 4 Mai 2020 activitatea de judecată să se reducă la cauzele excepționale și să se fixeze ore pentru fiecare cauză în parte.
 

În 12 martie 2020, ÎCCJ decide, prin Ordinul 91, suspendarea activității cu publicul și suspendarea accesului persoanelor care nu fac parte din personalul instanței, pentru perioada 16 martie – 16 mai 2020. Sunt exceptate persoanele citate în cauzele urgente. Continuă judecarea cauzelor civile urgente, măsurile preventive, cauze în care există pericolul prescripției răspunderii penale etc. Se prevede intensificarea comunicării electronice.

Întâlnire delegație UNBR cu reprezentanții Parchetului General

Mai mult

Plata oficiilor 13 Martie 2020

 

Solicitare privind includerea avocaților și a tuturor profesioniștilor independenți în măsurile de sprijin economic avute în vedere de Guvern.

 

Mai mult

Extinderea măsurilor de sprijin economic gândite pentru IMM-uri la toți profesioniștii independenți. S-a propus: amânarea termenelor de plată a impozitelor și a taxelor fiscale, amânarea plății ratelor la bănci, scheme de ajutor, indemnizații.

 

 

 

 

 

Camera Deputaților, Senatul României, Guvernul României, Ministerul Finanțelor Publice 15 Martie 2020
Acțiuni UNBR Obiectul acțiunii Cui se adresează Data
 

La 16 martie 2020 este instituită starea de urgență la nivel național prin Decretul 195.

Organizare videoconferință

extraordinară cu decanii barourilor și membrii Comisiei Permanente a UNBR

 

Mai mult

Măsurile pentru perioada stării de urgență. S-a hotărât:

·       amânarea ședinței

Consiliului UNBR

·       organizarea prin videoconferință a ședințelor Comisiei Permanente

·       constituire comisie de lucru privind impactul stării de urgență asupra avocaților

·       lansare apel către avocați de a transmite propunerile lor

  16 Martie 2020
Lansare invitație la solidaritate și la cooperare pentru aplicarea măsurilor din Decretul 195, Domeniul Justiției.

Mai mult

Contracararea dificultăților generate de aplicarea măsurilor din Decretul 195 în justiție și a posibilelor efecte economice globale CSM, ÎCCJ, autorități competente, parteneri ai justiției

 

17 Martie 2020
Decizia 85 a Comisiei Permanente

 

Mai mult

Măsurile luate de barouri pentru asigurarea continuității în activitate în contextul pandemiei.

Acordarea de către Departamentul de IT al UNBR a suportului tehnic pentru realizarea de videoconferințe în cadrul barourilor.

Măsuri recomandate formelor de exercitare a profesiei privind protejarea documentelor, organizarea activității și a comunicării cu clienții.

17 martie 2020
Adresă către Guvernul României

 

 

Mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuneri de atenuare a sarcinilor financiare în perioada stării de urgență (măsuri suplimentare față de cele din 15 martie; au fost luate în calcul solicitările avocaților transmise UNBR).

 

 

Guvernul României

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Martie 2020
Acțiuni UNBR Obiectul acțiunii Cui se adresează Data
 

Comisia Permanentă – propunere măsuri către Consiliul UNBR

 

Mai mult

Propunerea unui set de 7 măsuri care privesc în principal taxele și contribuțiile avocaților (nu se calculează majorări de întârziere) și stabilirea unei proceduri de obținerea indemnizației pentru pierderea temporară a capacității de muncă. 20 Martie 2020
 

Propuneri pentru atenuarea efectelor stării de urgență raportat la OUG 29/2020

 

Mai mult

Măsuri privind susținerea continuării activității formelor de exercitare a profesiei.

Măsuri compensatorii pentru avocații aflați în imposibilitatea de a continua activitatea.

Măsuri de protecție sanitară a avocaților.

Guvernul României, Senatul României, Camera Deputaților, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției 23 martie 2020
Analiză OUG 29 și OUG 30

 

Mai mult

Informarea cu privire la efectele celor două ordonanțe asupra profesiei de avocat. 23 martie 2020
 

Lansare newsletter   tematic UNBR Info

 

Mai mult

Comunicare acțiunilor profesiei din perioada stării de urgență, impactul unor reglementări, comunicările instituțiilor. 23 Martie 2020
Adresă către MAI

 

Mai mult

Simplificarea procedurii de verificare a motivelor de deplasare ale avocaților doar în baza legitimației. Ministerul Afacerilor Interne

 

 

 

26 Martie 2020
 

Adresă MJ și MP

Mai mult

Procedura de depunere a deconturilor privind asistența judiciară să se facă prin poșta electronică. Ministerul Justiției

Ministerul Public

26 Martie 2020
 

Hotărârea 58 a Consiliului UNBR

 

Mai mult

Votul măsurilor propuse de Comisia Permanentă privind atenuarea situației economice a avocaților. 28 Martie 2020
Clarificări către MMPS cu privire la OUG 29 și OUG 30, cu modificările aduse prin OUG32

 

Mai mult

Asigurarea interpretării necesare aplicării legii pentru ca avocații să beneficieze de facilitățile economice, fiscal-bugetare și compensatorii. Ministerul Muncii și Protecției Sociale 3 Aprilie 2020
Videoconferință Comisia Permanentă și decanii barourilor

Mai mult

Analizarea actelor normative cu impact asupra profesiei. 3 Aprilie 2020
Revenire adresă către Guvern. Unele AJPIS-uri refuză să aplice OUG 30/2020 (OUG 32) avocaților

Mai mult

Solicitarea de aplicare a art. XV din OUG 32/2020 și avocaților, asemenea celorlalți profesioniști.

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 6 aprilie 2020
Acțiuni UNBR Obiectul acțiunii Cui se adresează Data
Menținere poziție față de Guvern

 

Mai mult

Aplicarea facilităților prevăzute de OUG29/2020, pentru formele de exercitare a profesiei, în baza unui criteriu unic nediscriminatoriu. Ministerul Justiției

 

10 Aprilie 2020
 

Revenire solicitare Ministerul Muncii

 

Mai mult

Aplicarea unitară a OUG 30/2020 (OUG32) având în vedere cele trei argumente pe care le-am expus în sprijinul interpretării și aplicării corecte a legii (6 aprilie). Ministerul Muncii și Protecției Sociale 10 Aprilie 2020
 

La 14 aprilie 2020 este prelungită starea de urgență prin Decretul 240.

Măsuri Consiliul UNBR

 

Mai mult

Pachetul de Hotărâri ale Consiliului UNBR referitoare la aprobarea indicatorilor CAA și la programele filialelor CAA pentru anul 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 aprilie 2020
Solicitare ÎCCJ și CSM

 

Punerea în discuție a relansării graduale a activității judiciare prin soluționarea, în contextul prelungirii stării de urgență, și a altor cauze vitale pentru economie și societate.

 

Înalta Curte de Casație și Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii

 

15 aprilie 2020
UPDATE ÎCCJ, 25 Aprilie 2020: Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție a stabilit completarea cu noi categorii de cauze a listei cauzelor urgente, a căror judecată continuă chiar și în condițiile stării de urgență, răspunzând astfel și solicitărilor Corpului profesional al avocaților, formulate la 15 aprilie 2020.

UPDATE CSM, 30 aprilie 2020: Extinderea listei cauzelor de judecată în perioada stării de urgență

Analiză

 

Mai mult

Principalele efecte generate de cele mai noi modificări legislative asupra profesiei de avocat, în contextul prelungirii stării de urgență.  

 

23 aprilie 2020

Videoconferința Comisiei Permanente

 

Mai mult

 

Adoptarea de programe de sprijinire a avocaților pentru atenuarea dificultăților economice și ulterior stării de urgență;

Realizarea demersurilor pentru înființare IFN.

23 aprilie 2020
Videoconferința Comisiei Permanente

 

Mai mult

Clarificări ale UNBR la întrebările avocaților privind obținerea indemnizației compensatorii. 4 mai 2020

 

Poziție publică a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România față de de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.734/12.05.2020 privind activitatea administrativ-judiciară a instanțelor judecătorești în perioada 15.05.2020 – 31.08.2020

Mai mult

Se pune în vedere   CSM ca UNBR să fie consultată la nivel instituțional, în calitate de partener indispensabil al justiției, înainte de a fi luate măsuri administrative de luptă împotriva pandemiei cu coronavirus. Această consultare este necesară pentru a sigura gradul de acceptare necesar aplicării măsurilor și evitarea unor disfuncționalități în ceea ce privește funcția apărării. 13 mai 2020

 

Sursa: http://www.unbr.ro/  #avocati

By

Robert Williams

Editor in Chief

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: