Menținerea întârzierilor la redactare a hotărârilor judecătoreşti este inadmisibilă în condițiile unei activități de judecată reduse pe parcursul anului 2020

București 23 aprilie 2020

Comunicat de presă

Menținerea întârzierilor la redactare a hotărârilor judecătoreşti este inadmisibilă în condițiile unei activități de judecată reduse pe parcursul anului 2020

 

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, atrag atenția şi în mod public asupra situației întârzierilor privind motivarea şi redactarea hotărârilor judecătoreşti pronunțate care afectează grav calitatea justiţiei ca serviciu public, după ce au pus şi în discuția structurilor decizionale din cadrul CSM.

În context trebuie menționat că întârzierile la redactarea hotărârilor judecătoreşti peste termenul legal este o problemă cronică în sistemul judiciar românesc, însă în condițiile date de activitatea de judecată redusă în anul 2020 cauzată de suspendarea parțială a activității instanțelor pe durata protestului şi, ulterior, pe durata stării de urgență, continuarea existenței acestei situații este inadmisibilă.

Cu un număr mai mic de dosare ce au fost puse în ședințele de judecată, justificarea volumului de activitate nu mai poate fi invocată, perpetuarea acestei situații fiind mai degrabă lipsă de interes şi de considerație pentru justițiabili şi pentru apărătorii acestora.

Termenul de redactare este un termen stabilit de lege şi este obligatoriu pentru magistrați care au datoria de a se supune legii. În această perioadă, de aproape 3 luni din 4, în care activitatea de judecată a fost redusă, au existat cazuri în care judecătorii au folosit timpul rămas pentru a își reduce stocul de hotărâri neredactate, însă la nivelul general al sistemului judiciar datele statistice arată fără echivoc faptul că situația restanțelor la motivare se păstrează cel puțin la aceeași cotă ca la momentul reducerii ședințelor de judecată.

Salutăm discutarea acestei probleme în cadrul Comisiei 1 pentru judecători şi inițiativa de a se transmite o circulară către toate instanțele judecătoreşti, însă solicităm şi Inspecției Judiciare să facă o monitorizare a acestei situații dat fiind că în anul 2020 justificările pentru aceste cazuri nu mai au acoperire faptică.

Aprecierea că prin aceasta s-ar aduce atingere independenței judecătorilor este nefondată dat fiind că nu s-ar pune nici o presiune la stabilirea soluțiilor pronunțate, ci se solicită redactarea hotărârilor care să cuprindă motivarea deciziilor judiciare pronunțate.

În acest sens, reamintim că independența judecătorilor este cu privire la stabilirea şi pronunțarea soluțiilor şi se referă la eliminarea oricăror interferențe externe procesului judiciar, dar ea nu este o independență față de voința legii şi nici față de rolul Consiliului Superior al Magistraturii de reglare a disfuncțiilor administrative din sistem, de natură a afecta standardele de funcţionare a justiţiei ca serviciu public în slujba cetățeanului.

În măsura în care şi la finalul perioadei de activitate redusă vor subzista aceste întârzieri la motivare vom solicita verificări cu privire la abaterile efective prevăzute de art. 99 lit. r) coroborate cu lit. m) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi de asemenea intervenția legiuitorului pentru modificarea cadrului de reglementare necesar sancțiunii mai eficace a situației de nemotivare a hotărârilor judecătoreşti în termenul legal.

Victor ALISTAR şi Romeo CHELARIU

Membrii aleși ai CSM – reprezentanți ai societății civile

Ultima actualizare: 23.04.2020 15:19

Leave a Reply

%d bloggers like this: