Tribunalul Argeș aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Argeș aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii nr. 191/10.03.2020 a Secţiei pentru Judecători a CSM, prin care se recomandă adoptarea unor măsuri pentru a se asigura, pe cât posibil, evitarea aglomerărilor de persoane în incinta şi în zona în care sunt situate instanţele judecătoreşti, precum şi evitarea deplasării persoanelor implicate în activităţi judiciare.

Văzând şi adresa nr. 222/11.03.2020 emisă de Baroul Argeş, precum şi măsurile dispuse prin Decizia nr. 4/10.03.20120, emisă de Conducerea instanţei şi în urma consultării colectivului de judecători din cadrul Tribunalului Argeş, conducerea Tribunalului Argeş a emis Decizia nr. 5/11.03.2020 în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus şi asigurarea sănătăţii şi securității în muncă la nivelul personalului Tribunalului Argeş, decizia de pe care o ataşăm.

În speranţa că veți publica acest comunicat de presă, vă mulţumim pentru colaborare.

decizia nr. 5-11.03.2020 – masuri prevenire raspândire coronavirus – 11.03.2020

Cu aleasă consideraţie,

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

judecător, Mariana Vârgă, preşedinte instanţă

Leave a Reply

%d bloggers like this: