Curtea de Apel Pitesti: Comunicat de presă măsuri Coronavirus 12 martie 2020

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti este abilitat să dea publicităţii următorul comunicat:

Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID19 și de gripa sezonieră, precum şi dispoziţiile Hotărârii nr. 191 din 120 martie 2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Curţii de Apel Piteşti, în urma consultării judecătorilor instanţei,  a emis Ordinul nr. 41din 11 martie 2020, prin care au fost dispuse următoarele măsuri:

  1. În zilele de 12 şi 13 martie 2020, şedinţele de judecată se vor desfăşura în regim normal, cu soluţionarea tuturor cauzelor aflate pe rolul Curţii de Apel Piteşti.
  2. Începând cu data de luni, 16 martie 2020, la Curtea de Apel Piteşti se vor judeca numai cauzele urgente menţionate în cuprinsul anexelor 1- 3 la prezentul ordin, stabilite de preşedinţii celor trei secţii care funcţionează în cadrul Curţii de Apel Piteşti, în condiţiile legii.
  3. Cauzele aflate pe rol în perioada 16 – 31 martie 2020, cu excepţia celor menţionate la pct. 2, urmează a fi amânate, fără a fi permis accesul părţilor şi al publicului în sediul instanţei.

Fiecare complet de judecată va menţiona pe lista de şedinţă dosarele ce urmează a se judeca în şedinţa respectivă potrivit pct. 2, lista fiind înaintată de grefierul de şedinţă dispozitivului de jandarmi, care va efectua trierea părţilor la uşa de acces în instanţă pentru public, permiţând accesul părţilor din dosarele care se judecă în ziua respectivă .

Persoanele care au fost diagnosticate cu gripă sau alte infecţii respiratorii transmisibile, precum şi cele care prezintă o stare generală alterată şi una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie, dureri musculare, durere în gât, ori alte manifestări clinice comune ale infecţiilor respiratorii nu vor avea acces în sediul instanţei, urmând să fie încunoştiinţat completul de judecată.

  1. În cauzele urgente ce se vor judeca potrivit art.1, în sala de şedinţă vor avea acces numai părţile şi apărătorii sau reprezentanţii părţilor pentru cauzele respective, prin grija dispozitivului de jandarmi.
  2. Pentru dosarele din şedinţele de judecată din luna aprilie 2020 termenele vor fi preschimbate, pentru perioada ulterioară lunii mai 2020, cu excepţia cauzelor specificate în cuprinsul art. 1, care se vor judeca în condiţiile menţionate anterior.
  3. În ceea ce priveşte programul arhivei cu publicul, acesta se va desfăşura în intervalul orar 10.00 – 12.00.

Se recomandă depunerea înscrisurilor prin mijloacele de comunicare electronică (la adresa de e-mail – ca-pitesti-arhiva@just.ro, fax : 0372.249.816), urmând ca originalul acestor documente să fie transmis prin poştă, dacă va fi solicitat de instanţă;

Pentru studierea dosarelor în timpul programului cu publicul, vor avea acces în incinta arhivei instanţei exclusiv părţile din cauzele stabilite în cuprinsul pct. 2, verificarea urmând să se facă de către persoanele însărcinate cu primirea înscrisurilor, iar pentru studiul acestor cauze va fi permis, de asemenea, accesul a cel mult două persoane simultan.

Cererile pentru eliberarea de copii legalizate de pe hotărârile judecătoreşti sau de copii de pe alte înscrisuri din dosar se vor depune în format electronic (la adresa de e-mail – ca-pitesti-arhiva@just.ro, fax : 0372.249.816), în timpul programului cu publicul, copiile urmând a fi eliberate într-o singură zi a săptămânii, aceea de joi, în intervalul orar 10-12.

  1. Procedura de verificare şi regularizare a cauzelor se va desfăşura în parametri normali, urmând ca la stabilirea primului termen de judecată să fie evitată perioada aprilie – mai 2020, cu excepţia cauzelor stabilite la pct. 2.
  2. Se va restrânge prezenţa personalului instanţei la serviciu în limita necesară realizării activităţii judecătoreşti urgente, scop în care solicitarea lucrului la domiciliu se va efectua prin cerere scrisă, ce va fi depusă la cabinetul preşedintelui, cu indicarea perioadei solicitate.

Se recomandă coordonarea lucrului la domiciliu între judecători şi personalul auxiliar, în aşa fel încât să se asigure suportul activităţii desfăşurate.

  1. Se interzice staţionarea persoanelor în interiorul sediului instanţei, cu excepţia persoanelor din cauzele prevăzute la art.1 care îşi vor limita staţionarea exclusiv la timpul necesar prezenţei lor în instituţie.
  2. Începând cu data prezentului ordin, se suspendă toate întâlnirile profesionale, seminariile, conferinţele la care urmează să participe judecătorii şi personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti, urmând ca o reevaluare a situaţiei să fie realizată în funcţie de evoluţia acesteia la nivel naţional.

Anexăm lista cauzelor urgente care urmează a fi judecate începând cu data de 16 martie 2020.

Exprimându-ne speranţa că veţi aduce la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL PITEŞTI

Leave a Reply

%d bloggers like this: