Curtea de Apel Piteşti – Precizări cu privire la articolele, apărute în perioada vacanţei judecătoreşti în presa locală şi naţională, referitoare la condiţiile existente la grupurile sanitare ale Judecătoriei Piteşti

CURTEA DE APEL PITEŞTI

Precizări cu privire la articolele privitoare la condiţiile existente la grupurile sanitare ale Judecătoriei Piteşti, apărute în  perioada vacanţei judecătoreşti în presa locală şi naţională

 

 

Urmare a publicării în perioada vacanţei judecătoreşti, atât în presa locală, cât şi în cea naţională, a mai multor articole privitoare la condiţiile existente la grupurile sanitare ale Judecătoriei Piteşti, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele precizări:

Situaţia necorespunzătoare a infrastructurii existente la sediul Judecătoriei Piteşti şi, implicit, a dotărilor şi facilităţilor destinate atât personalului instanţei, cât şi justiţiabililor, constituie o preocupare constantă din partea conducerii Curţii de Apel Piteşti.

În această direcţie au fost efectuate nenumărate demersuri faţă de ordonatorul principal de credite, Ministerul Justiţiei şi au fost întocmite, încă din luna aprilie a anului 2016, un proiect şi o notă de fundamentare având ca obiectiv modernizarea, extinderea şi consolidarea sediului Judecătoriei Piteşti prin finanțare de către Compania Naţională de Investiţii.

Din nefericire, proiectul aprobat în şedinţa Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Justiţiei cu avizul nr. 21 din 8.12.2016 (la opt luni de la data depunerii), nu a beneficiat de asistenţă financiară din partea Companiei Naţionale de Investiţii pentru că nu face obiectul protocolului interinstituţional cu tema „Programul Naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ”, încheiat de Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi implementat de Compania Naţională de Investiţii.

Ulterior, a fost transmisă către Ministerul Justiţiei o notă conceptuală, la data de 8.03.2018, privind obiectivul de investiţie “Modernizare, reparaţii capitale, extindere consolidare imobil  Judecătoria Piteşti”, în vederea identificării unei surse de finanţare, iar, prin adresa nr. 10/A/11.05.2018, transmisă Ministerului Justiţiei, a fost prezentată starea dezastruoasă a clădirii în care funcţionează Judecătoria Piteşti, însoţită de fotografii ce evidenţiază pagubele produse de inundaţiile cauzate de ploile torenţiale din zilele de 8 şi 9 mai 2018.

În pofida solicitărilor, repetate şi riguros fundamentate, care au fost transmise de conducerea Curţii de Apel Piteşti către ordonatorul principal de credite, respectiv, Ministerul Justiţiei, nu au fost identificate până la acest moment surse de finanţare pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirea Judecătoriei Piteşti, lucrări a căror realizare este imperios necesară întrucât aceasta este supusă unui proces de degradare accentuată şi continuă.

Facem menţiunea că demersurile întreprinse de conducerea Curţii de Apel Piteşti pentru obţinerea de fonduri vor continua şi pe viitor, însă reuşita lor depinde semnificativ de disponibilităţile financiare ale ordonatorului principal de credite, insuficiente din păcate până în acest moment.

În speranţa că veţi da publicităţii demersul nostru, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

 

 

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti

Purtător de cuvânt

Judecător Ion Rebeca

Leave a Reply

%d bloggers like this: