Av. Dr. Stefan #Naubauer: ” De ce candidez la Decanat? Pentru că împreună am devenit o Voce ascultată, o Forță ce demonstrează, fără teamă, că poate să treacă peste dificultăți aparent insurmontabile și să rescrie scorul “meciurilor jucate”.”

Foto: Av. Dr. Stefan Naubauer

De ce candidez la Decanat?
Pentru că împreună am devenit o Voce ascultată, o Forță ce demonstrează, fără teamă, că poate să treacă peste dificultăți aparent insurmontabile și să rescrie scorul “meciurilor jucate”.
Pentru că ne unește aceeași Voință puternică, ce nu poate fi reprimată.
Pentru a readuce Baroului București, cât mai curând, respectul cuvenit!
Cine sunt?
Am obținut licența în științe juridice la Facultatea de Drept a Universității din București (2002), absolvind ulterior cursuri postuniversitare de specializare (Instituții constituționale și instituții politice, 2003), master (Drept social român și european, 2005) și doctorat (Dreptul muncii, 2011, sub conducerea ilustrului Profesor Ion Traian Ștefănescu).
În octombrie 2003 am început activitatea didactică în învățământul superior ca asistent universitar asociat la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universității din Piteşti (disciplinele Drept procesual civil și Drept comercial). În anul 2008 am fost titularizat asistent universitar la Catedra de Drept a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (disciplinele Dreptul muncii și Elemente de drept civil). Din anul 2010 sunt lector universitar la Facultatea de Drept a Universității “Nicolae Titulescu” din București (în prezent, titular la disciplinele: Instituții de drept civil, Instituții de drept procesual civil, Organizarea profesiilor liberale).
În ianuarie 2004 am devenit membru al Baroului București, fiind înscris pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei. Sunt titular al cabinetului individual de la dobândirea calității de avocat definitiv, specializat în litigii de muncă.
Din anul 2005 activez în calitate de formator la Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.), în prezent fiind titular la disciplinele: Organizarea și etica profesiei de avocat; Drept civil și drept procesual civil.
Am îndeplinit funcțiile de director executiv adjunct al I.N.P.P.A. (2008-2012) și șef al Departamentului de studii, cercetări juridice și cooperare internațională al acestui institut (2012-2017). Am fost redactor șef al revistei Pandectele Române (2006-2011), redactor șef adjunct al Revistei române de dreptul muncii (2005-2015), fondator, redactor șef adjunct și redactor șef al Buletinului I.N.P.P.A. (2005; 2008-2010; 2011-2012), membru în Comitetul de redacție al revistei Dreptul editată de Uniunea Juriștilor din România (2014-2016). În prezent sunt membru în Consiliul științific al revistei Dreptul (din 2016) și în Comitetul științific internațional al Challenges of the Knowledge Society (din 2013).
În anul 2015 am fost ales membru în Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (2015-2019, reales de Congresul avocaților pentru mandatele 2019-2023 și 2023-2027) și arbitru la Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților (Baroul București). În anul 2019 am fost ales membru al Consiliului Baroului București (responsabil cu resorturile „Pregătire profesională”, „Disciplinar”, „Politici profesionale, apărarea profesiei și contencios”, „Monitorizare legislație, elaborare propuneri legislative și relația cu autoritățile publice”) și vicepreședinte al Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților (Baroul București) pentru câte un mandat de 4 ani. Din anul 2022 sunt membru în Comisia pentru Coordonarea Acțiunilor Barourilor din cadrul Federației Barourilor Europene (FBE).
Anul acesta, Congresul avocaților m-a ales în funcția de președinte al Comisiei Centrale de Disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România și am dobândit calitatea de arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București.
Am publicat în calitate de autor/coautor peste 70 de lucrări științifice în domeniul dreptului.

Leave a Reply

%d bloggers like this: