Noutati privind Consiliul Superior al Magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii este alături de domnul Gheorghe Stan, judecător la Curtea Constituțională a României, în aceste clipe de grea încercare cauzată de încetarea din viaţă a mamei sale, şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să o odihnească!
Ultima actualizare: 29.07.2021 14:14 Detalii
Ultima actualizare: 29.07.2021 13:39 Detalii

În ședința din data de 27 iulie 2021 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a aprobat Raportul Inspecției Judiciare – tematic mixt nr.20-2770/20-2771 privind “Practica instanțelor de judecată şi a parchetelor de pe lângă acestea în investigarea şi soluționarea cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore”. Controlul a fost dispus în ședința Plenului CSM din data de 11 iunie 2020 cu majoritate.

Totodată s-a hotărât sesizarea ministrului justiţiei cu propuneri de modificare a Codului penal formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios şi însuşite în Comisia nr. 1 comună din data de 15.07.2021.

Documentele relevante pot fi accesate mai jos, iar soluţia Plenului poate fi accesată aici.

 

Ultima actualizare: 28.07.2021 20:52 Detalii

27 Iulie 2021

COMUNICAT

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii face un nou apel la necesitatea ponderării discursului public care vizează soluţiile organelor judiciare, astfel încât să nu fie afectate independenţa, imparţialitatea şi autoritatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.

Soluţiile organelor judiciare, indiferent că acestea sunt de condamnare, achitare, trimitere în judecată sau clasare, sunt rezultatul exclusiv al aplicării legii, iar orice speculaţii contrare vizând alte raţiuni care le-ar fundamenta sunt complet neavenite şi trebuie respinse cu fermitate.

Calificarea acestor soluţii ca fiind politice sau invocarea tendenţioasă a faptului că ar avea un alt temei decât legea ori alte raţiuni ascunse sunt complet străine echilibrului care ar trebui să caracterizeze discursul public referitor la justiţie şi conduc, inevitabil, la polarizarea nepermisă a societăţii.

În abordările publice actuale, o hotărâre definitivă de condamnare (sau de achitare) criticată de o parte a actorilor publici este apreciată de o altă parte a acestora, iar tendinţa aproape generalizată de a cântări public într-un mod speculativ legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti nu poate fi decât dăunătoare actului de justiţie şi credibilităţii celor care o înfăptuiesc.

Hotărârile judecătoreşti reprezintă un pilon al statului de drept, iar tendinţa repetată de a le discuta şi contesta public, în scopul invalidării adevărului juridic pe care îl exprimă, afectează chiar esenţa statului de drept.

Tot astfel, criticile lipsite de fundament aduse măsurilor dispuse de parchete potrivit atribuţiilor legale, vizând chemarea unor persoane în faţa organelor judiciare şi asocierea acestor măsuri cu pretinse scopuri şicanatorii au potenţialul de a dăuna semnificativ încrederii că activitatea de urmărire penală este condusă de principiului legalităţii.

Asemenea consecinţe negative care se răsfrâng în final asupra întregii societăţi trebuie să îndemne la reflecţie pe toţi exponenţii discursului public, aceştia având datoria civică de a nu prezenta denaturat rolul şi scopul justiţiei, care se înfăptuieşte doar în numele legii, fără accente particulare în raport de persoanele vizate de procedurile judiciare.

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Ultima actualizare: 27.07.2021 18:18 Detalii

Ultima actualizare: 27.07.2021 17:52 Detalii

Ultima actualizare: 27.07.2021 17:42 Detalii

Ultima actualizare: 22.07.2021 16:09 Detalii

Ultima actualizare: 22.07.2021 09:08 Detalii

Ultima actualizare: 21.07.2021 13:06 Detalii

Ultima actualizare: 21.07.2021 12:18
Rezultate: 48980

Numar Data hotarare Tip Categorie Referitor la Data publicare Descarca
 900  12.07.2021  Sectie judecatori  Numire în alte funcţii de conducere  Numirea domnului judecător DINU DANIEL in funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Ploieşti (13200/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 901  12.07.2021  Sectie judecatori  Numire în alte funcţii de conducere  Numirea domnului judecător RICHIŢEANU-NĂSTASE OVIDIU in funcţia de preşedinte al Secţiei I penale a Curţii de Apel Bucureşti (13689/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 902  12.07.2021  Sectie judecatori  Numire în alte funcţii de conducere  Numirea doamnei judecător STAICU ANGELA SIMINA in funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Gorj (13931/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 903  12.07.2021  Sectie judecatori  Numire în alte funcţii de conducere  Numirea in funcţia de preşedinte al Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Dolj a doamnei judecător UNCHEAŞU CECILIA (14280/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 904  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea doamnei judecător POSTELNICESCU MARIA CORINA in funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Piteşti (13202/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 905  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea doamnei judecător SORESCU OANA MIHAELA in funcţia de preşedinte al Judecătoriei Constanţa (13187/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 906  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea domnului judecător MATEI MIU in funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Caracal (13317/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 907  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea domnului judecător BORDEIANU ANDREI in funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Galaţi (13184/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 910  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea domnului judecător ILIE CRISTIAN RĂZVAN, vicepreşedinte al Judecătoriei Buftea, in funcţia de preşedinte al Judecătoriei Buftea(12985/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 911  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea doamnei judecător ADRIANA-PETRONELA STOICESCU in funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Timiş (13549/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 913  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea in funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti a doamnei judecător ONOFREI OANA-ANDREEA (13984/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 914  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea doamnei judecător DUŢĂ MIRELA ANDREEA in funcţia de preşedinte al Judecătoriei Campina(14097/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 915  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea in funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Prahova a domnului judecător DINU IULIAN (14098/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 919  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea domnului judecător ARDELEAN LIVIU PETRU in funcţia de preşedinte al Judecătoriei Salonta (14177/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 920  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Delegarea doamnei judecător MĂRGĂRIT CRISTINA EMANUELA in funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Brăila (14100/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 935  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Prelungirea delegării in funcţia de preşedinte al Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Brăila a doamnei judecător BELEI ANDREEA CARMEN (14101/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 936  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Prelungirea delegării delegării in funcţia de preşedinte al Judecătoriei Brăila a doamnei judecător DIACONESCU-MACARENCO SPERANŢA (14099/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 937  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Prelungirea delegării delegării in funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Brăila a doamnei judecător BUZAMĂT IRINA (14102/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 938  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Prelungirea delegării in funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Dolj a doamnei judecător VARTOPEANU MARIANA CRISTINA (14279/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca
 939  12.07.2021  Sectie judecatori  DELEGARE în funcţie de conducere  Prelungirea delegării in funcţia de preşedinte al Secţiei penale din cadrul Tribunalului Dolj a doamnei judecător OŢEL SIMONA MARIA (14278/2021)  28.07.2021
Descarca  Descarca

Sursa: https://www.csm1909.ro

By

Robert Williams

Editor in Chief

Leave a Reply

%d bloggers like this: