Franta: Proiect de lege pentru încredere în sistemul judiciar

La 25 mai 2021, deputații au adoptat în primă lectură proiectul de lege pentru încrederea în instituția judiciară. Găsiți măsurile cheie ale textului.

Restabilirea încrederii înseamnă creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a funcționării justiției prin apropierea instituției judiciare de cetățeni. Este, de asemenea, să-și consolideze drepturile, mai ales atunci când sunt confruntați cu justiția penală și să pregătească mai bine reintegrarea deținuților pentru a evita recidiva. În cele din urmă, este de a asigura calitatea relației pe care cetățenii o au cu cei care îi susțin în procedurile lor legale. Acestea sunt obiectivele urmărite de proiectul de lege pentru încredere în instituția judiciară. La 25 mai 2021, a fost adoptat în prima lectură de către Adunarea Națională. Iată măsurile cheie.

Permiteți înregistrarea și difuzarea audierilor

Legea privind încrederea în instituția judiciară prevede un nou regim de autorizare pentru înregistrarea și difuzarea audierilor pentru a informa mai bine cetățenii cu privire la funcționarea serviciului public de justiție. Se păstrează echilibrul cu principiile fundamentale ale prezumției de nevinovăție, dreptul la uitare, respectarea vieții private, buna administrare a justiției sau seninătatea dezbaterilor.

“Vreau ca justiția să fie filmată astfel încât să îi putem vedea realitatea, cotidianul, asprimea. Vreau totul, cu excepția gunoiului: vreau pedagogie”. Eric Dupond-Moretti

Îmbunătățirea desfășurării procedurilor penale

Proiectul de lege pentru încrederea în sistemul judiciar își propune să consolideze drepturile cetățenilor prin îmbunătățirea desfășurării procedurilor penale. Acesta intenționează să reglementeze durata investigațiilor preliminare și să le facă mai contradictorii, să îmbunătățească protecția secretelor de apărare, să revizuiască organizarea asize și o nouă organizație pentru tratarea infracțiunilor în serie.

“De prea mult timp, decalajul dintre concetățenii noștri și justiție s-a lărgit. Acest proiect de lege este rodul unei lungi reflecții pe care am făcut-o în lumina celor treizeci și șase de ani de avocat  Éric Dupond-Moretti

Redarea sensului pedepsei închisorii

Restabilirea încrederii în instituția judiciară presupune o mai bună pregătire pentru reintegrarea deținuților și acordarea de sens pedepsei. Proiectul de lege prevede crearea unui statut pentru lucrătorii reținuți, abolirea creditelor automate pentru reducerea pedepselor, o evoluție a modalităților de eliberare sub constrângere, o limitare a timpului de detenție preventivă corecțională și în final crearea „un cod penitenciar.

„Refacerea încrederii înseamnă, de asemenea, redarea sensului pedepsei închisorii și astfel prevenirea mai eficientă a recidivei ”.  Eric Dupond-Moretti

Consolidarea încrederii publicului în activitatea profesioniștilor din domeniul juridic

Pentru a consolida încrederea în acțiunea profesioniștilor din domeniul juridic, este esențial să se asigure calitatea și natura exemplară a relației pe care concetățenii noștri o au cu profesioniștii care îi susțin în procedurile lor juridice. Obiectivul reformei este de a permite un răspuns mai bun atunci când un ofițer ministerial sau un avocat nu își îndeplinesc obligațiile etice. Planifică să supravegheze procesarea reclamațiilor utilizatorilor și să simplifice organizarea monitorizării și a măsurilor disciplinare.

“Profesioniștii din domeniul dreptului sunt adesea poarta de acces pe care justițiabilii o folosesc pentru a accesa instituția. Este important ca justițiabilii să știe că, în caz de dificultăți cu aceștia, sunt posibile contestații și că acestea sunt simplificate. “Eric Dupond-Moretti

Calendarul

  • 14 aprilie 2021: prezentare Consiliului de Miniștri și depunere în Parlament
  • 25 mai 2021: adoptare în prima lectură de către Adunarea Națională
  • Septembrie 2021: Examinarea Senatului

Sursa: Ministerul de Justitie Franta

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/projet-de-loi-pour-la-confiance-dans-linstitution-judiciaire-33931.html

By

Robert Williams

Editor in Chief

Leave a Reply

%d bloggers like this: