Raportul de activitate pentru 2020 al Inspectiei Judiciare: ,,În anul 2020, din 2706 de sesizări disciplinare au fost admise numai 9, Inspecția Judiciară exercitând tot atâtea acţiuni disciplinare”

Raportul de activitate al Inspecției Judiciare pe anul 2020

CUVÂNT ÎNAINTE
Accesul la justiție nu poate fi îngrădit în nicio situație iar Inspecţia Judiciară, prin inspectorii
săi, este unul dintre actanţii majori, prin mijloacele și în limitele legale, la asigurarea calităţii
actului de justiție
2020 a fost un an pe care nu putem să îl uităm şi care, foarte probabil, va fi reţinut şi de istorie
ca anul provocărilor majore pentru umanitate. Pentru noi, cei care lucrăm la Inspecţia
Judiciară, a fost esenţial să ne adaptăm modul de lucru la condiţiile impuse de situaţia
pandemică astfel încât să putem îndeplini misiunea prevăzută de lege şi să punem la dispoziţia
beneficiarilor serviciului public pe care îl prestăm materiale utile în luarea celor mai bune
decizii.

Provocarea pe care am evocat-o în precedentul raport de activitate a fost pentru noi, în
condiţiile contestării calităţii serviciului nostru în materia răspunderii disciplinare, menținerea
Inspecţiei Judiciare într-un spațiu propriu realizării scopului pentru care a fost înființată.
Percepția asociată acestei provocări a început să se schimbe însă criticile întemeiate nu pot
şi nu vor fi ignorate, procesul de corectare a deficiențelor continuând. În acest context, ne
bucurăm că, în urma unui efort susținut al specialiștilor din Inspecția Judiciară și cu sprijinul
consistent al Consiliului Superior al Magistraturii, a devenit funcțional, începând din ianuarie
2021, sistemul informatic ECRIS IJ; printre funcționalitățile aplicaţiei se numără şi repartizarea
aleatorie a lucrărilor de inspecţie în materie disciplinară.

Le mulțumesc tuturor colegilor de la Inspecţia Judiciară pentru efortul pe care l-au depus anul
trecut și pentru modul în care au reuşit să se adapteze la situații pentru care niciunul dintre noi
nu am fost pregătiți.
Lucian Netejoru
Inspector-şef

Exemplu:

In anul 2020, din 2706 de sesizări disciplinare au fost admise numai 9, Inspecția
Judiciară exercitând tot atâtea acţiuni disciplinare . Având în vedere că la sfârșitul
anului 2019 se aflau în curs de soluționare la instanța de disciplină și pe rolul
completului de 5 judecători al Înaltei Curți de casație și Justiție 19 acțiuni rezultă că în
anul 2020 rolul acestora număra 28 de cauze. La finele anului 2020, din cele 28 de
acțiuni 14 erau soluţionate definitiv, 5 aflate pe rolul instanței de disciplină, 4 în curs de
soluţionare la recursului, 4 soluţionate însă nedefinitive și 3 în care judecata este
suspendată.
Instanța de disciplină a admis 10 acţiuni, în 3 cazuri soluția rămânând definitivă prin
nerecurare, în 6 cazuri prin decizia instanței de recurs2, într-un singur caz această
instanță modificând, în recursul pârâtului, soluția în sensul admiterii în parte a acțiunii.
În 4 cazuri acțiunile au fost respinse definitiv după cum urmează: (i) prin admiterea
recursului pârâtului în cazul a 2 acțiuni admise de instanța de disciplină; (ii) prin
respingerea recursului declarat de Inspecția Judiciară în cazul unei acțiuni respinse în
primă instanță; (iii) prin nerecurare în cazul unei acțiuni respinse în primă instanță.
Raportat la situaţia acţiunilor disciplinare exercitate în 2020, din cele 9 acţiuni 5 au fost
soluționate prin admitere iar 4 se află în curs de soluționare în primă instanță.
În 3 cazuri hotărârea de admitere a instanței de disciplină au fost recurate, celelalte
rămânând definitive prin nerecurare.

Descarca raportul integral mai jos.

RAPORT_ACTIVITATE_IJ_2020

By

Robert Williams

Editor in Chief

Leave a Reply

%d bloggers like this: