Înalta Curte de Casație și Justiție face următoarele precizări: La nivelul ÎCCJ, suma sporurilor, fără indemnizația de hrană, acordate cumulat pe total buget este de 28,64% din suma salariilor de bază/indemnizațiilor

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu referire la afirmațiile doamnei Raluca Turcan, ministrul muncii și protecției sociale,
privind cuantumul sporurilor din sistemul judiciar, Înalta Curte de Casație și Justiție face
următoarele precizări:

 • În ceea ce privește judecătorii, magistrații-asistenți și personalul auxiliar de
  specialitate (în principal, grefierii, grefierii informaticieni etc.), care își desfășoară activitatea
  în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, totalul sporurilor aflate în plată este plafonat la 30%
  din salariul de bază/indemnizația de încadrare, în conformitate cu art.4,5 – Secțiunea I,
  Capitolul VIII, Anexa nr.5 din Legea-cadru nr.153/2017.
 • În ceea ce privește funcționarii publici, personalul contractual și șoferii
  (personalul conex) se află în plată un spor de 15% pentru condiții de muncă grele, vătămătoare
  sau periculoase, iar agenții procedurali și aprozii beneficiază de un cuantum total al sporurilor
  de până la 30%, cuantum menținut la nivelul lunii decembrie 2018.

 • La nivelul ÎCCJ, suma sporurilor, fără indemnizația de hrană, acordate cumulat
  pe total buget este de 28,64% din suma salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare,
  restul până la 30% (1,36%) fiind reprezentat de totalul indemnizațiilor de hrană acordate, în
  condițiile legii, tuturor membrilor personalului.

Caracterul totalmente eronat al informațiilor vehiculate în spațiul public de către
ministrul muncii și protecției sociale sub aceste aspecte demonstrează necesitatea ca
reprezentanții tuturor puterilor statului, în poziționările publice legate de serviciul public al
justiției, să se bazeze pe informații reale, verificate și să adopte o poziție de minim echilibru și
de cooperare loială cu autoritatea judecătorească.

Toate indemnizațiile și salariile din cadrul autorității judecătorești sunt stabilite în baza legii, ale cărei dispoziții sunt general disponibile,
se reflectă în declarațiile de avere ale judecătorilor, magistraților-asistenți și grefierilor, sunt publicate în condițiile legii, neexistând niciun

fel de elemente care să împiedice o documentare corectă și completă pe această temă, astfel că asemenea erori nu pot fi

considerate acceptabile.

Președintele
Înaltei Curți de Casație și Justiție,
judecător Corina Alina Corbu

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: