Consiliul Baroului Bucuresti: Măsuri pentru protejarea exercitării legale și în siguranță a profesiei de avocat

Consiliul Baroului Bucuresti, întrunit în ședința extraordinara din 19 decembrie 2020:
– analizând situația creată prin condamnarea a doi avocați din Baroul Bucuresti pentru săvârșirea unor infracțiuni în exercițiul profesiei:
– având în vedere posibilitatea ca acte de exercitare legală a asistării si reprezentării clientului să fie apreciate ca infracțiuni, recunoscând independența justiției și obligația de rezervă, până la cunoașterea motivelor unei hotărâri judecătorești, recunoscând ca esențială, într-o societate democratică, libertatea de exprimare a avocatului,
a hotărât:
– transmiterea unei cereri către ICCJ pentru luarea măsurilor legale în vederea respectării termenului legal de motivare a hotararii pronunțate în cauză, termen care ar urma să se împlinească la 16 ianuarie 2021;
– acordarea de asistență juridică gratuită pentru cei doi avocați, în orice demers judiciar și administrativ în legătură cu cauza;
– purtarea unei banderole albe de către toți avocații din Baroul Bucuresti in exercitarea profesiei de avocat în instanțe, parchete, unități de poliție sau sedii profesionale;
– evaluarea, la 16 ianuarie 2021, data la care se împlinește termenul de motivare a  hotărârii în cauză, a riscurilor la care sunt expuși avocații prin exercitarea profesiei, precum și luarea altor măsuri, legale și cu caracter principial, din partea Baroului Bucuresti, cu respectarea legii, pentru asigurarea, de către toți participanții la actul de justiție, a  principiilor de exercitare, în condiții de siguranță, a profesiei de avocat;
– formularea unui apel către toate barourile din Romania pentru adoptarea unor măsuri de susținere a profesiei si a demersurilor Baroului Bucuresti;
-informarea barourilor cu care Baroul Bucuresti are acorduri de înfrățire și a organizațiilor profesionale internaționale, al căror membru este, despre riscurile la care este expusă profesia de avocat din România;
-susținerea demersurilor Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, pentru a iniția si derula un dialog cu organismele profesionale ale judecătorilor, pentru asigurarea unui climat de siguranță în exercitarea legală a profesiei de avocat;
-întrunirea în ședința extraordinară a Consiliului Baroului Bucuresti la 21.12.2020, orele 11,00 in spatiul Baroului Bucuresti din incinta Curtii de Apel, pentru adoptarea unor alte măsuri legale;
– exprimarea unor poziții publice a formelor de exercitare a profesiei cu privire la riscurile calificării activității avocatului, în limitele Legii nr.51din 1995, ca fiind infracțiuni.
Pana la data la care situația poate impune adoptarea unor măsuri în sens contrar, Consiliul Baroului Bucuresti recomandă avocaților care asigură asistenta juridică în procedurile judiciare sa nu limiteze sau sa suspende activitatea, în interesul justițiabililor si pentru a sprijini instanțele judecătorești în înfăptuirea justiției.
Baroul Bucuresti asigură conducerea instanțelor judecătorească de sprijinul profesiei în înfăptuirea justiției și de determinarea  avocaților pentru protejarea profesiei din care fac parte, în măsura în care aceasta, drepturile omului sau ordinea de drept sunt puse în pericol.

Decanul Baroului Bucuresti,
Avocat Ion Dragne

Leave a Reply

%d bloggers like this: