BAROUL TIMIȘ 02.12.2020: Se alege în demnitatea de Decan al Baroului Timiș, pentru mandatul 2020 – 2024, Domnul Avocat dr. STĂNILĂ Iosif-Sergiu

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI TIMIȘ

DIN DATA DE 02.12.2020

Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere ale Baroul Timiș, legal convocată și întrunită în ședința din data de 02.12.2020, prin vot exprimat prin mijloace electronice, în conformitate cu dispozițiile art. 51, art. 53, art. 54, art. 541 din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 66, art. 67, art. 68, art. 70 din Statutul Profesiei de Avocat, Regulamentul pentru desfăşurarea Adunării Generale a membrilor cu drept de vot a Baroului Timiş, pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Timiş,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se alege în demnitatea de Decan al Baroului Timiș, pentru mandatul 2020 – 2024, Domnul Avocat dr. STĂNILĂ Iosif-Sergiu.

2. Se alege în funcția de membru al Consiliului Baroului Timiș, pentru mandatul 2020 – 2024, Doamna Avocat dr. POPA Florina.

3. Se aleg în funcția de membru al Comisiei de Disciplină a Baroului Timiș, pentru mandatul 2020 – 2024:

– Domnul Avocat STAN Adrian Ioan.

– Doamna Avocat DACU-FURDUI Miruna.

– Domnul Avocat TABĂRĂ-AMÂNAR Cosmin-Gabriel.

– Domnul Avocat OPRIȘAN Silviu-Ioan-Cătălin.

– Doamna Avocat MOȘNEAG (fostă POPA) Raluca.

– Doamna Avocat MARTONOSY Laura.

– Doamna Avocat CRIȘAN Laura Mihaela.

4. Se aleg în funcția de membru al Comisiei de Cenzori a Baroului Timiș, pentru mandatul 2020 – 2024:

– Domnul Avocat dr. COSMA Dorin.

– Doamna Avocat TUICĂ Adriana-Garofița.

– Domnul Avocat KOVACS Florin.

5. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii Baroului Timiș, în condițiile legii și statutului profesiei de avocat.

6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Baroului Timiș prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul Baroului Timiș.

7. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Baroului Timiș, Decanului Baroului Timiș, Serviciului Secretariat al Baroului Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire.

PRODECAN,

Avocat Cristian BANDA

DOCUMENTE ATAȘATE

Leave a Reply

%d bloggers like this: