COMUNICAT DE PRESĂ 23.11.2020 – restrângere activitate Tribunalul Argeş

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Argeș aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În cadrul instanţei, în prezent, există 13 cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul personalului instanţei –  1 judecător, 7 grefieri, 1 specialist IT, 1 funcţionar public, 2 personal conex, 1 personal contractual.

Având în vedere situaţia existentă, la data de 16 noiembrie 2020 s-a procedat la dezinfectarea întregii instanţe, cu firmă specializată, cu substanţe specifice în combaterea COVID-19.

De asemenea, la data 19 noiembrie 2020 s-a procedat la testarea personalului instanţei, în urma unui contract de prestării servicii, prin intermediul unei clinici medicale de profil.

În acelaşi timp a fost sesizată Direcţia de Sănătate Publică Argeş, cu privire la situaţia epidemiologică existentă şi pentru comunicarea măsurilor suplimentare ce se impun în scopul prevenirii şi asigurării unui climat de securitate sanitară pentru personal instituţiei şi pentru justiţiabili.

Prin Decizia nr. 28/20.11.2020 emisă de preşedintele instanţei s-a dispus prelungirea sistării activităţii cu publicul la compartimentul Arhivă-Registraturăpentru perioada 23 noiembrie – 4 decembrie 2020, iar în funcţie de situaţia epidemiologică la zi, măsura urmând a fi reevaluată, toate operaţiunile urmând a se desfăşura on-line, prin poștă, fax sau alte mijloace de comunicare.

Având în vedere necesitatea desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă medicală pentru personalul instanţei şi pentru justițiabili, la data de 23.11.2020 a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Argeş în care s-a hotărât, cu majoritate, restrângerea activităţii Tribunalului Argeş în perioada 24 noiembrie – 08 decembrie 2020, inclusiv, în raport de existenţa unui număr de 13 cazuri de COVID -19 confirmate, urmând ca în perioada respectivă să fie soluţionate doar cauzelor urgente, similare celor prevăzute în starea de urgenţă, respectiv:

-Sectia penala:

– cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; – cereri, plângeri, contestaţii, etc., formulate de persoane aflate în executarea unor  pedepse sau a unor măsuri educative privative de libertate;  – cauzele  având ca obiect măsurile preventive (propuneri, cereri, plângeri, contestaţii, etc); -contestaţii împotriva măsurilor asiguratorii;

– cauzele  cu inculpaţi aflaţi sub imperiul unor măsuri preventive  aflate în procedura de camera preliminară sau în cursul judecăţii pe fond; – cauzele  privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală; – cauzele referitoare la măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor; – cauzele  privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; menţinerea,  înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical; – cauzele aflate în procedura în camera preliminară; – conflicte de competenţă şi incidentele procedurale; – cauzele cu inculpaţi minori; – cauze apreciate de judecător ca fiind urgente, prin raportare la iminenţa împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.

–   Secţia civilă va judeca în fond, apel, recurs:

– încuviinţare executare silită; – ordonanţă preşedinţială; – suspendare provizorie; – suspendarea executării silite; în cazurile în care legea nu permite procedura suspendării provizorii; – ordin de protecţie; – cereri privind internarea nevoluntară, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 487/2002; – delegare temporară a autorităţii părinteşti (art. 97 indice 1 şi 2 din Legea nr. 272/2004); – cereri în materie de tutelă/curatelă; – desemnare tutore / curator; – asigurare dovezi şi măsuri asiguratorii; – autorizare intrare încăperi; – Legea nr. 136/2020 – instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; – validare primar / validare consilieri; – ordonanţă preşedinţială; – ordonanţă preşedinţială vizând minorii, conform art.100 din Legea nr. 272/2004; – suspendare provizorie (art. 450 alin. 5 Cod procedură civilă); – toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.

Materia contencios administrativ şi fiscal, în care se soluţionează în fond:

– litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire; – litigiu privind achiziţiile publice – suspendare atribuire; – litigiu privind achiziţiile publice – suspendare executare contract; – asigurardovezi; – cereri înfiinţare sechestru; – măsuri asiguratorii; – ordonanţă preşedinţială; – suspendare provizorie a executării; – suspendare executare act administrativ; – suspendare licitaţie; – toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.

–   Secţia pentru conflicte de munca si asigurări sociale:

– asigurare dovezi; – măsuri asiguratorii; – ordonanţă preşedinţială; – suspendare provizorie executare; – acţiune în suspendarea grevei; – toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.

În perioada restrângerii activităţii, se va efectua procedura prealabilă în cauzele urgente enunţate mai sus.

În ceea ce priveşte termenele acordate în perioada 24.11.2020 – 8.12.2020, se va proceda astfel:

Listele de şedinţă se vor afişa pe portalul instanţei, la avizierul instanţei şi vor fi predate corpului de jandarmi pentru accesul justiţiabililor în cauzele urgente.

Pe listele de şedinţă se va menţiona în dreptul fiecărui termen, în cauzele care nu se judecă – AMÂNAT ÎN BAZA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE -NR. 6/23.11.2020, părţile urmând a fi citate pentru noul termen.

La momentul afişării condicii de şedinţă se va menţiona termenul acordat.

Accesul în incintă instanţei va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părţi ori participanţi în procesele aflate pe rol în ziua respectivă şi doar în intervalele orare menţionate pe listele de şedinţă, care vor fi predate la jandarmi.

La Arhivă şi Registraturăactele pot fi depuse la dosare doar pe fax la nr. 0248/210.888, pe adresă de email a instanţei tr-arges@just.ro sau prin poştă.

Personalul din arhivă va asigură listarea şi înregistrarea documentelor sosite pe adresă electronică a Tribunalului.

În speranţa că veți publica acest comunicat de presă, vă mulţumim pentru colaborare.

Cu aleasă consideraţie,

 Biroul de Informare şi Relaţii Publice

judecător, Mariana Vârgă, preşedinte instanţă

    

Leave a Reply

Discover more from Justice News247

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: