Desemnarea Curţii de Apel Piteşti ca instanţă pilot în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”, proiect de management integrat al instanţelor judecătoreşti.

Operator de date nr.3918

COMUNICAT DE PRESĂ

În vederea informării opiniei publice, vă aducem la cunoştinţă faptul că instanţa Curţii de Apel Piteşti a fost desemnată ca instanţă pilot în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”, proiect de management integrat al instanţelor judecătoreşti, care se desfăşoară la nivel naţional.

În cadrul proiectului, urmează să se deruleze maniere de lucru specifice instanţelor judecătoreşti din Uniunea Europeană, activitatea judiciară urmând a se desfăşura în cadrul unor module operaţionale formate din judecători, grefieri şi asistenţi de judecători.

Asistenţii de judecători vor fi selectaţi prin concurs, Curţii de Apel Piteşti fiindu-i alocat un număr de 6 (şase) asistenţi. Cererile de înscriere la concurs se depun la Consiliul Superior al Magistraturii până pe data de 27 octombrie 2020.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, activitatea şi salarizarea asistenţilor de judecători se regăsesc pe site-urile Curţii de Apel Piteşti şi, respectiv, Consiliului Superior al Magistraturii la adresele  de internet http://portal.just.ro/46/SitePages/concursuri.aspx?id_inst=46 şi https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Title&FolderId=8329 .

PREŞEDINTE

Judecător Marius Gabriel SĂNDULESCU

Leave a Reply

%d bloggers like this: