CSM: Soluționare a sesizării adresată Direcției Naționale Anticorupție de către doamna judecător Evelina Oprina, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii

14 Octombrie 2020

INFORMARE DE PRESĂ

privind modul de soluționare a sesizării adresată Direcției Naționale Anticorupție de către doamna judecător Evelina Oprina, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii

Biroul de informare publică şi relații cu mass media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

La data de 13.10.2020 a fost comunicată Consiliului Superior al Magistraturii ordonanța emisă la 12.10.2020 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție – Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, prin care s-a dispus clasarea cauzei înregistrate în urma sesizării formulate de către doamna judecător Oprina Evelina Mirela, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

Sesizarea a fost înregistrată inițial la Direcția Națională Anticorupție și calificată ulterior drept denunț față de neîndeplinirea dispozițiilor art. 23 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție.

Potrivit celor reținute în ordonanța de clasare, denunțătoarea a arătat că există posibilitatea săvârșirii unor fapte de corupție prevăzute de Legea nr.78/2000 în contextul atribuirii și executării unui contract de prestări servicii în cadrul unui proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Cauza a fost clasată cu privire la infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 18¹ din Legea 78/2000 în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală întrucât fapta nu există, considerându-se că „a fost respectat întru totul principiul tratamentului egal și nu poate fi pusă în discuție constatarea unei nereguli/abateri cu implicații financiare, atâta timp cât a fost aplicată legislația în materie de achiziție”.

De asemenea, în temeiul art.315 alin.1 lit. a Cod procedură penală, s-a dispus clasarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunilor prev. de art.289 – luare de mită, art.290 – dare de mită, art.291 – trafic de influență, art.292 – cumpărare de influență, toate din Codul penal și infracțiunile prevăzute la art.10, art.11, art.12 și art.13 din Legea nr.78/2000, „având în vedere că nu sunt întrunite condițiile de fond și de formă esențiale ale sesizării în ceea ce privește celelalte fapte la care a făcut trimitere denunțătoarea atunci când a susținut că în cauză sunt aplicabile dispozițiile Legii nr.78/2000”.

Consiliul Superior al Magistraturii reiterează pe această cale deschiderea sa deplină către transparența activității desfășurate la nivelul instituției, asigurând opinia publică de faptul că respectarea tuturor dispozițiilor legale este o prioritate inclusiv în cadrul derulării proiectelor cu finanțare externă.

Copia anonimizată a ordonanței de clasare poate fi accesată aici.

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media

Leave a Reply

%d bloggers like this: