Interviu acordat News247WorldPress  de catre domnul judecator  Popescu Octavian Adrian, presedinte  al Judecatoriei Moreni, Dambovita

Robert Williams, Editor in Chief

 Interviu acordat News247WorldPress  de catre domnul judecator.  Popescu Octavian Adrian, presedinte  al Judecatoriei Moreni, Dambovita.

1. News247WP: Domnule președinte cine sunteți dumneavoastră

Jud POA: Numele meu este,  Popescu Octavian Adrian, născut la 10.01.1980.

Studii:

  • Şcoala generală Bărbulețu, judeţul Dâmbovița;
  • Şcoala Normală (Liceul Pedagogic) Târgovişte;
  • Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Al. Ioan Cuza” București.

Carieră:

  • 1999 – 2001 – învăţător;
  • 2005 – 2013 – ofiţer de poliţie;
  • 2013 – prezent – judecător.
  • 2. News247WP: Ce reprezintă managementul instanței pentru cariera dumneavoastră?
  • Jud POA: Managementul instanţei la care activez în prezent reprezintă o nouă provocare în activitatea mea profesională, până în prezent nu am deţinut nicio funcţie administrativ – managerială în cadrul vreunei instanţe de judecată. În atare condiţii încerc să realizez toate acţiunile de prevedere, organizare, coordonare, antrenare a personalului şi control–reglare în scopul realizării unui act de justiţie la nivelul aşteptat de societate.

3. News247W: Este președinția secției și a instanței atractivă pentru cariera în sistemul judiciar românesc?

4.  News247WP: Ce reprezintă o carieră de președinte al secției ori a instanței?

Jud POA: 3 – 4. Nu cred că la acest moment se poate discuta despre o carieră de preşedinte de secţie sau preşedinte al instanţei în condiţiile în care cariera reprezintă traseul tuturor locurilor de muncă, pozițiilor și experiențelor de viață ale unei persoanei de-a lungul vieții sale, iar ocuparea unei funcţii de conducere se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată.

Pe de altă parte, în prezent consider că funcţiile de conducere din cadrul sistemului judiciar nu sunt atractive pentru magistraţi, în condiţiile în care, pe lângă activitatea de judecată, necesită o implicare totală şi un efort deosebit pentru a face ca actul de justiţie din cadrul instanţei să de realizeze la standarde cât mai ridicate, apropiate de aşteptările societăţii. Numărul foarte mare de instanţe care au asigurat managementul prin intermediul delegării vine în susţinerea acestui punct de vedere.

5. News247WP: Ce proceduri și cunoştinţe însumate trebuie să aibă un președinte de instanță?

Jud POA: Consider că un preşedinte de instanţă, pe lângă faptul că este judecător, este chemat să cunoască instanţa la care activează pentru a organiza foarte a activitatea administrativ-judiciară, astfel încât cu resursele umane, tehnice, financiare pe care le are la dispoziţie şi dimensionarea echilibrată a volumului de activitate, actul de justiţie să se realizeze eficient.

Apreciez că preşedintele instanţei trebuie să fie un bun comunicator, să aibă spirit de echipă (pentru că în fapt activitatea instanţei nu este reprezentată doar de activitatea sa, ci de activitatea întregului personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acesteia), să poată lua decizii sub presiunea timpului, să aibă capacitatea de a-şi motiva şi evalua în mod obiectiv personalul, să fie implicat în activitatea pe care o desfăşoară şi, nu în ultimul rând, să intervină atunci când este necesar pentru a găsi soluţiile adecvate la probleme curente ale instanţei (tot mai frecvente, având în vedere lipsurile cronice cu care acestea se confruntă).

6. News247WP: Cum împărțiți timpul între magistrat și nevoile instanței ?

Jud POA: Nu cred că există o schemă pentru dimensionarea şi alocarea timpului între activitatea de judecată şi cea de management al instanţei, activităţile se întrepătrund, fiind soluţionate în funcţie de urgenţa, timpul, posibilităţile efective.

7. News247WP: Ce schimbări credeți au avut loc sau sunt în curs față de persoana dumneavoastră în relația cu colegii dumneavoastră datorită evoluției de la magistrat -managementul instanței.

Jud POA: Cred că ocuparea funcţiei de conducere din cadrul instanţei nu a condus la schimbări faţă de persoana mea din partea colegilor. Aprecierea are în vedere faptul că în cadrul instanţei comunicarea este foarte bună, încercăm împreună să soluţionăm toate situaţiile care pot apărea, iar faptul că uşa biroului unde îmi desfăşor activitatea este mereu deschisă (atât la propriu, cât şi la figurat) mă face să cred că nici în viitor nu vor apărea schimbări.

 

8. News247WP: Vă puteți autoevalua în prezent cu privire la calitatea managementului dumneavoastră?

Jud. POA: Având în vedere timpul relativ scurt de când îmi desfăşor activitatea în funcţia de conducere cred că este dificil de autoevaluat activitatea managerială. Totuşi, având în vedere faptul că prin modalitatea în care a fost dimensionat volumul de lucru, atât în ceea ce priveşte personalul auxiliar, cât şi magistraţii (alte atribuţii decât cele de judecată), au fost eliminate unele nemulţumiri anterioare, că au fost întreprinse demersuri pentru asigurarea unor condiţii cât mai bune pentru desfăşurarea activităţii, apreciez că managementul realizat până în prezent este la un standard ridicat.

9. News247WP: Ce probleme sunt constante în cariera dumneavoastră de management?

Jud. POA: – subdimensionarea schemei de personal auxiliar:

– lipsa ocupării posturilor vacante, coroborată cu imposibilitatea organizării unor concursuri în acest sens din cauza pandemiei de Covid 19;

– lipsa unei formări continue reale a personalului auxiliar;

– lipsa condiţiilor de lucru;

– lipsa resurselor financiare pentru asigurarea pentru personal a unor condiţii decente de lucru;

– subfinanţarea cronică a sistemului judiciar.

10 News247WP:Cum vedeți dumneavoastră succesul unui management instituțional în cazul sistemului judiciar românesc?

Jud OAP: Având în vedere faptul că majoritatea problemelor sistemului judiciar pornesc de la o subfinanţare cronică a acestuia, cred că minoritatea problemelor apărute şi, corelativ, succesul activităţii manageriale, sunt puternic influenţate de acest aspect.

11.News247WP: Pentru profesiile juridice și justițiabili cum este văzut președintele instanței?

12.News247WP: Pentru instituţiile, autoritățile locale și centrale cum este văzut un președinte de instanță?

Jud POA: 11 – 12. Colaborarea dintre managementul instanţei şi profesiile juridice, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice, respectiv justiţiabil se realizează strict în baza cadrului normativ care reglementează acest tip de relaţionare.

13. News247WP: Este reputația profesională și imaginea în media o problemă pentru dumneavoastră?

Jud POA: Buna reputație reprezintă un ansamblu de elemente care conferă persoanei prestigiul

necesar desfăşurării activităţii de magistrat (părerea publică favorabilă despre o persoană sau faptele acesteia, percepția pozitivă asupra conduitei morale și profesionale în mediul social).

Reputația profesională constituie o valoare esențială în exercitarea funcţiei şi, totodată, reprezintă părerea pe are magistratul o creează în conştiinţa colectivă despre modul în care își exercită profesia, fiind în strânsă legătură cu independența, imparţialitatea şi integritatea pe care trebuie să le manifeste fiecare judecător în exercitarea profesiei.

În atare condiţii consider magistraţii trebuie să se abţină de la a avea manifestări, acţiuni sau atitudini care să aducă atingere reputaţiei profesionale sau imaginii acestora.

  14.  News247WP: Ce soluții ar fi potrivite pentru funcționarea instanței la capacitate? ( buget, legi, ROI ,CSM, Inspecția Judiciară, altele)

Jud POA: Consider că nu se poate face o enumerare totală a soluţiilor care pot fi identificate pentru ca instanţele judecătoreşti să funcţioneze cât mai eficient, însă pot fi enumerate:

– stabilitate legislativă;

– adoptarea actelor normative cu respectarea procedurilor de elaborare şi după realizarea de studii de impact şi analize aprofundate;

– finanţarea corectă a sistemului judiciar;

– transferarea de la MJ la CSM a bugetului privind instanţele de judecată.

15. Cum ați maximiza dumneavoastră o relație cu Mass Media și Societatea , Justiabilii și Opinia Publică ,Profesiile Juridice și Instituțiile /autoritățile romane?

16.Domnule judecator Popescu Octavian Adrian ce mesaj ați avea pentru cititorii News247WP?

Jud POA: . Mesajul pentru cititorii News247WP ar fi „Să aibă încredere în actul de justiţie!”.

Domnule judecator Popescu Adrian Octavian va multumim pentru interviul acordat si va dorim succes.

Leave a Reply

%d bloggers like this: