Uniunea Nationala a Barourilor din Romania: Ordinea de zi si activitati

ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru zilele de vineri, 17 iulie 2020, orele 10.00-18.00 și sâmbătă, 18 iulie 2020, orele 10.00- 18.00

7 iulie 2020

ORDINEA DE ZI a ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru zilele de vineri, 17 iulie 2020, orele 10.00-18.00 și sâmbătă, 18 iulie 2020, orele 10.00- 18.00

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din data de 07 decembrie 2019;
2. Organizarea Congresului Avocaților 2020;
3. Constituirea grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR; Regulamentul grupurilor de lucru;
4. Analiza situației avocaturii in perioada stării de urgență/stării de alertă;
5. Examenul de primire in profesia de avocat și examenul de absolvire, sesiunea 2020;
6. Stadiul unor proiecte propuse la începutul mandatului;
7. Lucrări curente;
8. Diverse

ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), din ziua de joi, 16 iulie 2020, orele 10.00 – 18.00 la Hotel Intercontinental – București

7 iulie 2020

ORDINEA DE ZI a ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), din ziua de joi, 16 iulie 2020, orele 10.00 – 18.00 la Hotel Intercontinental – București

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 12 iunie 2020;
2. Aspecte privind organizarea Congresului Avocaților 2020;
3. Informare privind asistența judiciară; stadiul propunerilor de completare a Protocolului privind asistenta judiciară;
4. Proiectul avocatului specializat- discuții;
5. informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară- RNPM;
6. Informare privind registrele avocaților;
7. Stadiul unor proiecte propuse la începutul mandatului;
8. Examenul de absolvire, sesiunea 2020;
9. Lucrări curente;
10. Diverse.

La ședință sunt invitați să participe: dl. av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al U.N.B.R., dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru pct. 5 al ordinii de zi, dl. av. Lucian Bernd-Săuleanu, Decanul Baroului Dolj, Coordonatorul Grupului de lucru privind RNPM.

Read more : http://www.unbr.ro/

By

Robert Williams

Editor in Chief

Leave a Reply

%d bloggers like this: