Comunicat CSM având ca obiect Raportul Inspecției judiciare privind cererea de apărare a reputației profesionale a întregului corp de magistrați, formulată de doamna judecător Alina Mihaela Niță

NFORMARE DE PRESĂ

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:
Având în vedere informațiile nereale ce au fost diseminate prin intermediul unor publicații de presă, referitoare la procedura de soluționare a cererii de apărare a reputației profesionale a întregului corp de magistrați formulată de un judecător din cadrul Tribunalului Neamț, formulăm următoarele precizări cu privire la cursul procedurii derulate în cadrul Secției pentru judecători:
• În ședința Secției pentru judecători din data de 04 iunie 2020, la punctul 13 pe ordinea de zi a fost înscrisă lucrarea având ca obiect Raportul Inspecției judiciare privind cererea de apărare a reputației profesionale a întregului corp de magistrați, formulată de doamna judecător Alina Mihaela Niță;
• Cu majoritate de voturi, Secția pentru judecători a decis că aparține acestui for competența de soluționare a cererii mai sus menționate, iar nu Plenului CSM;
• Față de practica constantă a Secției pentru judecători, cu majoritate, a decis că cererea de apărare a reputației profesionale a întregului corp de magistrați este inadmisibilă;
• În aceeași ședință a Secției pentru judecători din data de 04 iunie 2020, doamna judecător Andrea Chiș, membru ales al CSM, a solicitat, în raport de aceleași afirmații ale doamnei judecător Gabriela Baltag, membru ales al CSM, apărarea independenței judecătorilor;
• În privința votului exprimat cu privire la solicitarea de apărare a independenței formulată de membrul CSM, nu s-a putut adopta o hotărâre întrucât rezultatul votului nu a conturat majoritatea cerută de dispozițiile art. 27 alin. 3 din Legea 317/2004, nici în sensul admiterii, nici în sensul respingerii, fiind exprimate 2 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 voturi nule, cererea rămânând nesoluționată;
• Pentru acest motiv, cererea de apărare a independenței formulată de membrul CSM a fost înscrisă pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru judecători din data de 25 iunie 2020;
• În ședința din data de 25 iunie 2020, doamna judecător Andrea Chiș a precizat cererea de apărare a independenței judecătorilor ca fiind o cerere de apărare a independenței autorității judecătorești în ansamblul său întrucât afirmațiile care au generat formularea acesteia vizau atât judecătorii, cât și procurorii;
• Secția pentru judecători a hotărât în majoritate, cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă, în ședința din data de 25 iunie 2020, că poate fi reluat votul cu privire la punctul 13 din ședința din data de 04 iunie 2020, cu privire la cererea formulată de membrul CSM întrucât anterior nu a fost întrunită majoritatea necesară adoptării unei soluții;
• De asemenea, Secția pentru judecători a hotărât, în majoritate, cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă, că aparține Plenului CSM competența de soluționare a cererii de apărare a autorității judecătorești în ansamblul său, față de considerentele anterior expuse, cerere care se află în curs de soluționare.
• Având în vedere întreg parcursul procedural anterior prezentat, cu privire la cererea formulată de membrul CSM, sunt nereale afirmațiile formulate de unele publicații de presă, ce susțin că este o situație fără precedent de reluare a votului cu privire la o cerere deja soluționată.

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media

Leave a Reply

%d bloggers like this: