Consiliul Superior al Magistraturii: Comunicat referitor la poziția Secției pentru judecători pe marginea dezbaterii publice vizând liberarea condiționată

17 Iunie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la poziția Secției pentru judecători pe marginea dezbaterii publice vizând liberarea condiționată

 

În contextul amplei dezbateri mediatice generate în ultimele zile de cadrul legislativ ce reglementează liberarea condiționată din executarea pedepselor privative de libertate, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, asigură opinia publică de preocuparea sa constantă pentru un cadru normativ corespunzător în această materie, care să răspundă nevoilor societății, din perspectiva drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei.

Consecvent acestei preocupări, încă din anul 2016 Consiliul a sesizat Ministerul Justiției cu o serie de propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ ce reglementează regimul juridic al liberării condiționate. (Descarcă)

Având în vedere numeroasele situații care au relevat perseverența infracțională a unor persoane care au beneficiat de liberarea condiționată, propunerile Consiliului Superior al Magistraturii au vizat posibilitatea interzicerii beneficiului liberării condiționate prin hotărârea definitivă de condamnare, în cazul anumitor categorii de infracțiuni grave.

Propunerea a fost respinsă însă de Ministerul Justiției în același an. (Descarcă)

De asemenea, în cursul anului 2018, Consiliul Superior al Magistraturii, analizând un proiect de lege transmis de Comisia Specială comună a Camerei Deputaților şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției, vizând modificarea Codului penal, nu a fost de acord cu propunerea de atenuare a condițiilor liberării condiționate, precum reducerea fracțiilor de pedeapsă, dimpotrivă semnalând necesitatea reglementării exprese a unor criterii care trebuie avute în vedere de instanță la soluționarea propunerii sau cererii de liberare condiționată. (Descarcă)

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii asigură pe această cale întreaga societate că își îndeplinește rolul stabilit de Constituție și de legea de organizare, sens în care se preocupă permanent pentru găsirea unui just echilibru între respectarea independenței judecătorilor și evaluarea practicii instanțelor prin controale tematice pe diferite categorii de cauze, cu consecința dispunerii măsurilor ce se impun, inclusiv în sensul sesizării Ministerului Justiției cu propuneri de modificare a dispozițiilor legale atunci când rezultă această necesitate.

Secția pentru judecători a transmis Inspecției Judiciare toate articolele de presă publicate în această perioadă, vizând subiectul în discuție, pentru a le analiza potrivit competențelor ce îi revin.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

Dată publicare: 17.06.2020

Leave a Reply

%d bloggers like this: