Comunicat: implementare sistem de programare online arhivă şi registratură Tribunalul Argeş

COMUNICAT DE PRESĂ 

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară şi art. 9 alin. 1 cu referire la art. 7 lit. b din Regulamentul de ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCM nr. 1375/2015,

Având în vedere actualul context epidemiologic şi importanţa luării unor măsuri în timp util, pentru asigurarea sănătăţii şi securității în muncă a personalului Tribunalului Argeş, sănătatea justiţiabililor şi buna desfăşurare a activităţii de judecată,

Dat fiind faptul că începând cu data de 15.05.2020 prin Legea nr. 55/2020 a intervenit starea de alertă şi reluarea activităţii instanţelor judecătoreşti,

Preşedintele Tribunalului Argeş, prin Biroul de informare şi Relaţii Publice este abilitat să aducă la cunoştinţă publică, măsurile de interes public dispuse:

I.

Măsuri administrative:

 

 1. În limita resurselor financiare alocate Tribunalului Argeş, s-a dispus aprovizionarea cu echipamente medicale, dezinfectante şi  materiale sanitare pentru prevenirea COVID 19: măști de protecţie, viziere, combinezoane, mănuși latex, dezinfectant pentru suprafețe, care au fost distribuite personalului Tribunalului Argeş cât şi la instanţele din circumscripţia Tribunalului.

De asemenea, în urma demersurilor efectuate la Ministerul Justiției pentru asigurarea finanțării serviciilor de curățenie prin externalizare, a fost  încheiat Contractul nr. 371 din data de 17 aprilie 2020 cu firma SC Muntenia Grup 2003 SRL, prin care se asigură servicii de curățenie şi igienizare pentru Tribunalul Argeş, precum şi pentru spațiul delimitat și alocat Tribunalului Specializat Argeș.

În acelaşi sens, având în vedere reluarea activităţii complete a instanţelor de judecată şi parchetelor, după încetarea stării de urgenţă, s-a asigurat montarea de panouri despărţitoare din plexiglas în sălile de judecată pentru asigurarea distanţei sociale, măsură  instituită şi la compartimentele de lucru cu publicul.

A fost achiziţionat de asemenea un sistem audio pentru anunţarea justiţiabililor aflaţi în „Sala paşilor pierduţi”, asupra ordinii soluţionării cauzelor.

 1. Pe durată stării de alertă, se recomandă măsuri de distanţare socială, sens în care, la sediul Tribunalului Argeş se menţine separarea căilor de acces, urmând ca uşa principală să fie folosită exclusiv de către public, iar uşa secundară de personalul instanţei.
 2. Accesul în incinta instanţei de judecată este permis cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie, cu termometrizare la intrarea în clădire (fiind interzis accesul persoanelor cu temperatură corporală ce depăşeşte 37,3 C) şi cu respectarea distanţei de siguranţă conform marcajelor. De asemenea, se va completa o declaraţie pe propria răspundere cu privire la riscul şi posibilitatea contaminării cu COVID 19.
 3. Prin grija dispozitivului de jandarmi, înainte de accesul în sala de judecată, publicul se va dezinfecta obligatoriu pe mâini, cu dezinfectant pus la dispoziţie de instanţă.

Accesul publicului în instanţă este permis persoanelor în cauzele cu termen fixat în acea zi şi doar în intervalul orar stabilit pentru judecarea cauzei.

În acest sens, completul de judecată va configura listele de şedinţă cu dosare pe intervale orare diferenţiate pentru soluţionarea acestora, alocând un număr de 5 dosare pe interval orar, lista urmând a fi înaintată dispozitivului de jandarmi. Aceştia  vor avea grijă ca în “Sala paşilor pierduţi” să nu staţioneze justiţiabilii în mai mult de 5 cauze (raportat la o sală de judecată).

 1. În sălile de şedinţă publicul va purta obligatoriu mască de protecţie şi mănuşi, accesul fiind etapizat, distinct pentru fiecare dosar în parte şi se va păstra o distanţă de minim 2 m între persoanele care au acces în sală.
 2. Accesul persoanelor la compartimentul Arhivă-Registratură, în timpul programului de lucru, este permis etapizat, pentru maxim 20 de minute, recomandabil prin programare online.
 3. Igienizarea sălilor de judecată se asigură de către personalul de curăţenie în intervalul orar 11-11.30, în care se va asigura şi aerisirea sălilor de judecată. Se va avea în vedere această activitate, la întocmirea listelor de şedinţă pe intervale orare.
 4. Prin grija conducerii Tribunalului Argeş a fost publicat pe portalul instanţei unanunţ de interes public către justiţiabilii care au termene de judecată în dosare pe rolul Tribunalului Argeş, referitor la stabilirea orelor estimate pentru judecarea cauzelor, cu solicitarea de a consulta portalul instanţelor în acest sens (listele de şedinţă).
 5. Pentru cererile de legalizare s-a  dispusînaintare acestora personal sau prin mijloace electronice si prin poştă, urmând a fi restituite prin serviciul poştal. Pe cererea formulată, petenţii urmează sa transmită datele de contact, eventual număr de telefon pentru situaţii deosebite.

II.

Măsuri pentru compartimentele care desfăşoară activităţi de lucru cu publicul 

Prin grija şi sub directa coordonare a Vicepreşedintelui instanţei, doamna judecător Prunaru Andreea Monica, s-a implementat sistemul de programare online pentru compartimentele Arhivă şi Registratură, astfel:

Începând cu data de 25 mai 2020, arhiva şi registratura Tribunalului Argeş vor funcţiona prin programare online, sens în care va fi disponibilă pagina de internet http://213.177.22.10:8888

Pe interfaţa externă a aplicaţiei vor exista trei secţiuni, disponibile pentru Secţiile penală, civilă şi litigii de muncă şi asigurări sociale:

 1. registratură:(pentru depunericereri de chemare în judecată, înscrisuri la dosarele aflate pe rol, cereri de legalizare a hotărârilor judecătorești, cereri de eliberare a certificatelor de grefă, cereri de eliberare apostile);
 2. arhivă informaţii dosar(la acest ghișeu se pot solicita informații din sistemul ECRIS pentru dosarele din Secția civilă, Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, Secţia penală, fără consultarea fizică a dosarului);
 3. arhivă consultare dosar(folosind acest ghișeu vă puteți programa pentru consultarea unui dosar din Secția Civilă, Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, Secţia penală. Durata maximă de consultare a dosarului este de 20 minute).

Conform Hotărârii Secţie pentru Judecători a C.S.M. nr. 734/2020, în perioada 15 mai – 31 august 2020, compartimentele instanțelor lucrează cu publicul în baza unei programări online sau telefonice, prezentarea la compartimente fără programare fiind permisă doar cu titlu excepțional.

Tribunalul Argeş doreşte să păstreze aplicația web de programări online și după data de 1 septembrie 2020.

Programul de lucru cu publicul va fi 08,30 – 13,30: între orele 08,30-12,00 pentru programările online, iar în intervalul 12,00 – 13,30 pentru persoanele fără programare online. În situaţia în care nu există programări online sau acestea sunt limitate, în intervalul respectiv orar (08,30 – 12,00) vor avea acces şi persoanele fără programare (cu caracter excepţional).

Totodată în contextul epidemiologic actual, adresăm rugămintea participanţilor la actul de justiţie:

– de a transmite în continuare, documente/cereri pe e-mail sau fax şi de a consulta dosarele cu ajutorul aplicaţiei Info Dosar –http://www.curteadeapelpitesti.ro/Dosare_ecris.aspx, utilizând parola de acces (primită la înregistrarea dosarului);

– de a utiliza aplicaţia „Şedinţe online” pentru a obţine informaţii cu privire la desfăşurarea şedinţelor de judecată;

– de a urmări listele de şedinţă afișate pe portalul Tribunalului Argeş (organizarea şedinţelor de judecată pe ore) – http://portal.just.ro/109/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=109, pentru a afla orele fixate de completuri pentru strigarea dosarelor.

În speranţa că veți publica acest comunicat de presă, vă mulţumim pentru colaborare. 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

judecător, Mariana Vârgă, preşedinte instanţă

Leave a Reply

%d bloggers like this: