Măsurile dispuse de Preşedintele Curţii de Apel Piteşti în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 în contextul reluării în parametrii normali a activităţii instanţelor judecătoreşti începând cu data încetării stării de urgenţă

COMUNICAT DE PRESĂ  

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti este abilitat să dea publicităţii următorul comunicat:

Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19, precum şi reluarea în parametrii normali a activităţii instanţelor judecătoreşti începând cu data încetării stării de urgenţă, Preşedintele Curţii de Apel Piteşti a dispus prin Ordinul nr. 46 din 8 mai 2020 adoptarea următoarelor măsuri:

– Accesul publicului este permis pe uşa de acces secundară (la Curtea de Apel Piteşti), respectiv pe uşa de acces stabilită de conducerea fiecărei instanţe, etapizat, în funcţie de orele prevăzute pentru judecarea cauzelor.

– Accesul în instanţă este permis exclusiv persoanelor implicate în cauzele cu termen fixat în acea zi şi doar la ora fixată pentru judecarea cauzei, conform listei de şedinţă înaintată dispozitivului de pază prin grija grefierului de şedinţă.

– Portul măștii de protecţie este obligatoriu pentru toate persoanele care solicită accesul în incinta instituţiei.

– Se recomandă evitarea prezenţei la Curtea de Apel Piteşti şi la instanţele din circumscripţia teritorială a acesteia a persoanelor implicate în cauzele aflate pe rolul acestor instanţe, dacă aceasta nu este absolut necesară sau nu este solicitată de către completurile de judecată.

– Completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru stabilirea de ore diferenţiate, alocate unui anumit număr de dosare, în funcţie de întinderea listei de şedinţă şi de complexitatea cauzelor.

– Listele de şedinţă cuprinzând orele alocate dosarelor vor fi afişate prin grija grefierilor de şedinţă şi a compartimentului IT pe site-urile instanţelor, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei de judecată, cu excepţia cauzelor urgente în care termenul poate fi mai scurt.

– În sălile de şedinţă şi în celelalte spaţii publice este obligatorie păstrarea unei distanţe minime de 2 m între persoanele care au acces, fiind interzisă staţionarea pe holurile instanţelor.

– Accesul persoanelor în compartimentul Registratură Arhivă, în timpul programului de lucru cu publicul, este permis etapizat, maxim 3 persoane simultan, pentru maxim 30 de minute şi nu mai mult de o persoană în fiecare cauză.

– Se recomandă transmiterea cererilor pentru  eliberarea de  copii legalizate  de  pe  hotărârile  judecătoreşti sau de copii de pe  alte  înscrisuri din  dosar  în  format  electronic (la adresa  de e-mail  ca-pitesti-arhiva@just.ro  sau  prin fax la numărul 0372.249.816), în timpul programului cu publicul. Copiile urmează a fi eliberate, cu respectarea termenelor legale şi a naturii urgente a cauzelor, pe bază de programare, la o dată şi într-un interval orar ce urmează a fi comunicate solicitanţilor.

– Se interzice accesul în sediul instanţelor a persoanelor care se află în carantină sau în autoizolare, până la expirarea acestor măsuri sau prezintă semne vizibile de alterare a stării de sănătate sau unul sau mai multe simptome specifice infecţiilor respiratorii. În situaţia interzicerii accesului în sediul instanţei, dispozitivul de pază informează de îndată completul de judecată pentru luarea măsurilor procedurale corespunzătoare.

– Cererile de chemare în judecată, căile de atac, orice alte acte adresate instanţelor se vor transmite, de regulă, prin  mijloace electronice, pe adresa de e-mail a instanţei sau prin telefax, originalele urmând a fi depuse la dosare la aprecierea completului de judecată.

– Se recomandă ca studiul dosarelor să fie efectuat prin intermediul aplicaţiei INFODOSAR, în baza parolei de acces eliberate părţilor, precum şi evitarea prezenţei la sediul instanţei la termenul de judecată, dacă nu este absolut necesar, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă.

– Listele de şedinţă vor cuprinde în subsolul lor menţiuni referitoare la studierea electronică a dosarelor, depunerea electronică a înscrisurilor, evitarea prezentării la instanţă şi obligativitatea purtării măştii în sediul instanţei.

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL PITESTI

Leave a Reply

%d bloggers like this: