COMUNICAT DE PRESĂ – INFORMARE MĂSURI DISPUSE DE CONDUCEREA TRIBUNALULUI ARGEŞ PT. PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECTIEI CU CORONAVIRUS

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Argeș aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 16.03.2020 conducerea Tribunalului Argeş a emis Ordinul de serviciu nr. 2, acesta fiind emis în completarea deciziilor anterioare emise de conducerea Tribunalului Argeş, având în vedere noile măsuri ce se impun pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cauzate de virusul COVID 19, ţinând cont de Ordinul nr. 42 din 13 martie 2020 emis de Preşedintele Curţii de Apel Piteşti, precum şi Hotărârea nr. 192 din 12 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii şi vizează activitatea instanţei după cum urmează:

  1. În perioada 16 martie 2020 – 4 mai 2020,la Tribunalul Argeş se vor judecă numai cauzele cu titlu excepţional,  după cum urmează:

– Secţia penala: cauze cu părţi în stare de detenție având ca obiect: amânare/întrerupere executare pedeapsă (fond şi contestaţie); cauze în care inculpaţii se găsesc sub imperiul unor măsuri preventive numai în ceea ce priveşte verificarea măsurilor preventive sau măsuri de siguranţă; cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile preventive, cauzele în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale în următoarele şase luni.

–    Secţia civilă: ordin de protecţie, suspendare executare, sechestru asigurător, ordonanţa preşedinţială, ordonanţe preşedinţiale vizând minorii în conformitate cu art. 100 din Legea nr. 272/2004, precum şi incidente procedurale (abţinere, recuzare), cerere de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare ajutor public judiciar şi cereri de reexaminare taxă timbru, în  cauze urgenţe.

–    Secţia pentru conflicte de munca si asigurări sociale: ordonanţă preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie, cerere de ajutor public judiciar (în cauze urgente).

  1. Se suspendă activitatea la Biroul de Aplicare a Apostilei de la Haga, în perioadă 13 martie- 4 mai 2020.
  2. La Biroul Local de expertize judiciare, tehnică şi contabile, precum şi la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, corespondenţa se efectuează pe fax la nr.0248.210.888, pe adresă de email a instanţeitr-arges@just.ro sau prin poştă.
  3. În cauzele care vor fi soluţionate în perioadă menţionată,se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte, la fixarea orelor urmând a ţine seama de necesitatea aerisirii şi igienizării sălilor de şedinţă. Fiecare complet de judecată va înainta dispozitivului de jandarmi, lista de şedinţă cu dosarele care se judecă în ziuă respectivă şi ora stabilită.
  4. Accesul în incintă instanţei va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părţi ori participanţi în procesele aflate pe rol în ziua respectivăşi doar în intervalele orare menţionate pe listele de şedinţă, care vor fi predate la jandarmi.
  5. Faţă de riscul reducerii activităţii serviciilor poştale, în această perioadă vor fi efectuate procedurile prealabile, precum şi activitatea de comunicare a hotărârilor, doar în cauzele menţionate la art. 1 din prezentul ordin.
  6. În dosarele cu termen în luna aprilie, termenul va fi preschimbat la o dată ulterioară.În situaţia în care împrejurările ce stau la baza emiterii prezentului ordin se menţin în tot cursul lunii aprilie, în dosarele din şedinţele de judecată din luna mai de asemenea termenele vor fi preschimbate.
  7. La Arhivă şi Registratură,actele pot fi depuse la dosare doar pe fax la nr. 0248/210.888, pe adresă de email a instanţei tr-arges@just.ro sau prin poştă.

Personalul din arhivă va asigură listarea şi înregistrarea documentelor sosite pe adresă electronică a Tribunalului. Se va asigura serviciul de permanenţă, prin rotaţie.

  1. Cauzele penalecu persoane deţinute,vor fi soluţionate cu audierea persoanelor încarcerate prin sistem de videoconferinţă în măsura în care este posibil. În acest sens, Departamentul IT din cadrul Tribunalului Argeş se va organiza în mod specific, în aşa măsură încât să fie asigurată permanenţa la instanţă.
  2. În căile de atac, vor fi înaintate doar dosarele cu caracter urgent, menţionate la art. 1 din prezentul ordin.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

judecător, Mariana Vârgă, preşedinte instanţă

Leave a Reply

%d bloggers like this: