CAMPANIA UNBR ”VIAȚĂ ÎN INSTANȚĂ”

26 februarie 2020

CAMPANIA UNBR VIAȚĂ ÎN INSTANȚĂ

 

Uniunea Națională a Barourilor din România, vocea la nivel național a profesiei de avocat,  lansează campania  Viață în instanță. Demersul reprezintă implicarea UNBR în problema suprasolicitării din instanțe și parchete din cauza lipsei unui management eficient al timpului în procedurile judiciare.

Cauza avocatului Ernest Andrei Moldoveanu, care a murit într-un accident de circulație pe fondul oboselii apărute după audieri maraton de aproximativ 20 de ore, a rămas un semnal de alarmă asupra epuizării care apare în lipsa unui program realist de strigare a cauzelor și de planificare a audierilor.

UNBR a transmis Comisiei împotriva Abuzurilor din Senatul României soluții pentru o schimbare a situației administrativ-judiciare. Soluțiile includ completarea articolului 106  din Codul de Procedură Penală, referitor la protecția sănătății persoanelor ascultate, în sensul de a aplica aceleași măsuri și avocaților.

UNBR propune completarea acestei dispoziții astfel: ” dacă în timpul audierii unei persoane, aceasta sau avocatul acesteia prezintă semne vizibile de oboseală excesivă sau simptomele unei boli care îi afectează capacitatea fizică ori psihică de a participa la ascultare, organul judiciar dispune întreruperea ascultării… ” O astfel de reglementare ar putea fi extinsă inclusiv pentru judecători și procurori.

De asemenea, considerăm că trebuie avut în vedere un timp de muncă de maxim 8 ore, care să includă timpul de așteptare până la strigarea cauzei sau până la audierea clientului.

În argumentarea soluției,  invocăm decizia CEDO Makhfi c. Franței din.2005, în care s-a reținut  că nu au fost îndeplinite exigențele unui proces echitabil, în special acelea privind dreptul la apărare și dreptul la egalitatea de arme. În decizia CEDO se subliniază că “este esențial ca nu doar acuzatul, ci și apărătorul său, să asiste la audieri, să răspundă la întrebări și să pledeze fără a fi într-o stare avansată de oboseală. De asemenea, este crucial ca judecătorii și jurații să beneficieze de întreaga lor capacitate de concentrare și de atenție pentru a putea urmări dezbaterile și judeca limpede”.

Campania Viață în instanță cuprinde realizarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea unor măsuri administrative în acord cu legislația existentă și  respectarea timpului de muncă al avocatului în exercițiul atribuțiilor de serviciu la instanțe și parchete.  Campania Viață în instanță este și un apel adresat Guvernului României, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii de a sprijini respectarea dreptului la apărare și a dreptului la viață și sănătate al tuturor participanților la proces.

Pentru mai multe informații, referitoare inclusiv la soluțiile propuse de UNBR pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, accesați adresa de răspuns a UNBR nr. 68-AUT-2020 urmare solicitării Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului României, nr. 487/2019 referitor la circumstanțele în care s-a produs decesul d-lui avocat Ernest Andrei Moldoveanu din Baroul Dâmbovița.


Download COMUNICAT fisier DOCX / PDF

Leave a Reply

%d bloggers like this: