Educatie Juridica: Lege nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

In cadrul Proiectului Educatie Juridica Arges initiat  catre Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress aflat in derulare pentru anii 2019-2023 in parteneriat cu Baroul Argse si Curtea de Apel Pitesti, astazi publicam in continuarea eforturilor de informare si a raspunde  nevoilor de dezvoltare a elevilor un extras de lege privind unele masuri de prevenire a coruptiei.

Lege nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei , Monitorul Oficial nr. 279/21/04/2003  – extras

 


CAPITOLUL II

Conflictul de interese


SECŢIUNEA 1

Definitie si principii

 

   Art. 70. – Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative.

   Art. 71. – Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice sunt: impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public.

—————————————————————————————————————–

CAPITOLUL V
Reglementari privind magistratii

 

   Art. 101. – Functia de judecator si procuror este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.

   Art. 102. – Magistratilor le este interzis:

 1. a) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
 2. b) sa aiba calitatea de asociat, membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale ori regii autonome;
 3. c) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
 4. d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.

   Art. 103.(1) Magistratii nu se subordoneaza scopurilor si doctrinelor politice.

   (2) Magistratii nu pot sa faca parte din partide politice ori sa desfasoare activitati cu caracter politic.

   (3) Magistratii au obligatia ca, in exercitarea atributiilor, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.

   Art. 104. – Magistratilor le este interzisa orice manifestare contrara demnitatii functiei pe care o ocupa ori de natura sa afecteze impartialitatea sau prestigiul acesteia.

   Art. 105.(1) Magistratilor le este interzis sa participe la judecarea unei cauze, in calitate de judecator sau procuror:

 1. a) daca sunt soti sau rude pana la gradul IV inclusiv intre ei;
 2. b) daca ei, sotii sau rudele lor pana la gradul IV inclusiv au vreun interes in cauza.

   (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si magistratului care participa, in calitate de judecator sau procuror, la judecarea unei cauze in caile de atac, atunci cand sotul sau ruda pana la gradul IV inclusiv a magistratului a participat, ca judecator sau procuror, la judecarea in fond a acelei cauze.

   (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila si ale Codului de procedura penala referitoare la incompatibilitati, abtinere si recuzare.

   Art. 106.(1) Judecatorul care devine avocat nu poate pune concluzii la instanta unde a functionat, timp de 2 ani de la incetarea calitatii de judecator.

   (2) Procurorul care devine avocat nu poate acorda asistenta juridica la organele de urmarire penala din localitatea unde a functionat, timp de 2 ani de la incetarea calitatii de procuror.

   Art. 107. – Magistratii au obligatia de a aduce de indata la cunostinta presedintelui instantei sau, dupa caz, a procurorului general in subordinea caruia functioneaza orice ingerinta in actul de justitie, de natura politica sau economica, din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de persoane.

   Art. 108.(1) Incalcarea dispozitiilor art. 101-105 si 107 constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza, in raport cu gravitatea abaterilor, cu:

 1. a) suspendarea din functie pe timp de maximum 6 luni;
 2. b) indepartarea din magistratura.

   (2) Sanctiunile disciplinare se aplica de catre Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit procedurii stabilite in Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (3) Judecatorul sau procurorul sanctionat cu indepartarea din magistratura nu poate ocupa nici o functie de specialitate juridica timp de 3 ani.

   Art. 109.(1) Magistratii pot participa la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrari literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.

   (2) Magistratii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de elaborare a unor proiecte de acte normative, a unor documente interne sau internationale.

   Art. 110. – Dispozitiile art. 101-104, 107 si 109 se aplica in mod corespunzator si judecatorilor Curtii Constitutionale.

—————————————————————————————————————–

 


CAPITOLUL II

Conflictul de interese


SECŢIUNEA 1

Definitie si principii

 

   Art. 70. – Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative.

   Art. 71. – Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice sunt: impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public

—————————————————————————————————————–

CAPITOLUL V
Reglementari privind magistratii

 

   Art. 101. – Functia de judecator si procuror este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.

   Art. 102. – Magistratilor le este interzis:

 1. a) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
 2. b) sa aiba calitatea de asociat, membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale ori regii autonome;
 3. c) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
 4. d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.

   Art. 103.(1) Magistratii nu se subordoneaza scopurilor si doctrinelor politice.

   (2) Magistratii nu pot sa faca parte din partide politice ori sa desfasoare activitati cu caracter politic.

   (3) Magistratii au obligatia ca, in exercitarea atributiilor, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.

   Art. 104. – Magistratilor le este interzisa orice manifestare contrara demnitatii functiei pe care o ocupa ori de natura sa afecteze impartialitatea sau prestigiul acesteia.

   Art. 105.(1) Magistratilor le este interzis sa participe la judecarea unei cauze, in calitate de judecator sau procuror:

 1. a) daca sunt soti sau rude pana la gradul IV inclusiv intre ei;
 2. b) daca ei, sotii sau rudele lor pana la gradul IV inclusiv au vreun interes in cauza.

   (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si magistratului care participa, in calitate de judecator sau procuror, la judecarea unei cauze in caile de atac, atunci cand sotul sau ruda pana la gradul IV inclusiv a magistratului a participat, ca judecator sau procuror, la judecarea in fond a acelei cauze.

   (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila si ale Codului de procedura penala referitoare la incompatibilitati, abtinere si recuzare.

   Art. 106.(1) Judecatorul care devine avocat nu poate pune concluzii la instanta unde a functionat, timp de 2 ani de la incetarea calitatii de judecator.

   (2) Procurorul care devine avocat nu poate acorda asistenta juridica la organele de urmarire penala din localitatea unde a functionat, timp de 2 ani de la incetarea calitatii de procuror.

   Art. 107. – Magistratii au obligatia de a aduce de indata la cunostinta presedintelui instantei sau, dupa caz, a procurorului general in subordinea caruia functioneaza orice ingerinta in actul de justitie, de natura politica sau economica, din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de persoane.

   Art. 108.(1) Incalcarea dispozitiilor art. 101-105 si 107 constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza, in raport cu gravitatea abaterilor, cu:

 1. a) suspendarea din functie pe timp de maximum 6 luni;
 2. b) indepartarea din magistratura.

   (2) Sanctiunile disciplinare se aplica de catre Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit procedurii stabilite in Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (3) Judecatorul sau procurorul sanctionat cu indepartarea din magistratura nu poate ocupa nici o functie de specialitate juridica timp de 3 ani.

   Art. 109.(1) Magistratii pot participa la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrari literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.

   (2) Magistratii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de elaborare a unor proiecte de acte normative, a unor documente interne sau internationale.

   Art. 110. – Dispozitiile art. 101-104, 107 si 109 se aplica in mod corespunzator si judecatorilor Curtii Constitutionale.


 

Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii

By

Robert Williams

Editor in Chief

Leave a Reply

%d bloggers like this: