Educatie Juridica: Hotărârea nr. 387/22.09.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii de aprobare a Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești,extras

Hotărârea nr. 387/22.09.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii  de aprobare a  Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, publicată în Monitorul Oficial nr. 867/27.09.2005  – extras. 

 

SECŢIUNEA a II-a
Dispozitii privind activitatea judecatorilor

 

   Art. 5.(1) Judecatorii numiti de Presedintele Romaniei sunt inamovibili. Judecatorii stagiari se bucura de stabilitate.

   (2) Judecatorii au urmatoarele indatoriri:

  1. a) sa asigure, prin activitatea desfasurata, respectarea legii si independenta puterii judecatoresti;
  2. b) sa respecte normele codului deontologic, prevederile legale, cele ce rezulta din regulamente, din hotararile adunarilor generale si ale colegiilor de conducere;
  3. c) sa-si perfectioneze continuu pregatirea profesionala, conform necesitatilor de specializare;
  4. d) sa respecte programul de lucru, sa aiba un comportament decent si civilizat in relatiile de serviciu;
  5. e) sa dea dovada de competenta profesionala si sa manifeste calm, rabdare, politete si impartialitate fata de justitiabili, martori, avocati si alte persoane cu care intra in contact in calitate oficiala;
  6. f) sa participe la sedintele de judecata, in completele de judecata stabilite conform legii si sa respecte secretul deliberarii;
  7. g) sa solutioneze intr-un termen rezonabil cauzele deduse judecatii;
  8. h) sa asigure securitatea dosarelor pe perioada in care acestea le sunt incredintate spre studiu, solutionare sau motivare;
  9. i) sa aduca de indata la cunostinta presedintelui instantei in care functioneaza orice ingerinta in actul de justitie din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese, care ar putea sa-i afecteze independenta sau impartialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
  10. j) sa indeplineasca, in limitele functiei, alte atributii decat cele privind activitatea de judecata, stabilite in conformitate cu legea de conducerea instantei.

   Art. 6.(1) Functia de judecator este incompatibila cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri, in conditiile legii.

   (2) Activitatea didactica din invatamantul superior se desfasoara in afara programului de lucru stabilit la instanta la care functioneaza judecatorul.

   Art. 7. – Judecatorii pot participa la elaborarea de publicatii, articole, studii de specialitate, lucrari literare sau stiintifice ori la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic. Judecatorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internationale si pot fi membri ai societatilor stiintifice sau academice, precum si ai oricaror persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

   Art. 8. – Interdictiile si incompatibilitatile judecatorilor sunt prevazute de lege.

 

Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii

By

Robert Williams

Editor in Chief

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: