CSM: Conferința de diseminare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media/platformele online

16 Ianuarie 2020

INFORMARE DE PRESĂ

privind Conferința de diseminare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media/platformele online

 

În data de 20 ianuarie 2020 va avea loc Conferința de diseminare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media/platformele online, eveniment realizat în cadrul proiectului TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (PO CA).

Proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” a demarat la data de 5 septembrie 2018, urmare a semnării contractului de finanțare între Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat și Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, având ca obiectiv general îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

La conferință vor participa reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai instituțiilor partenere în proiect, precum și ai altor instituții invitate la eveniment, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară și Uniunea Națională a Barourilor din România, judecători și procurori, precum şi experți cooptați în cadrul proiectului.

Principalele teme abordate în cadrul evenimentului de către managerul de proiect, doamna judecător Evelina Oprina, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, și de către experți vor fi:

  • Deontologia magistratului şi social media
  • Importanța reglementării utilizării rețelelor de socializare de către judecători şi procurori
  • Provocările etice ale social media pentru sistemul judiciar
  • Comunicarea instituțională în cadrul autorității judecătorești în social media
  • Specificități în comunicarea magistraților pe rețelele sociale
  • Comunicarea nonverbală a magistratului în social media.

Conferinţa se va desfăşura la Hotel Internaţional, str. Căuzaşi nr. 25-27, București, iar agenda poate fi consultată aici. Accesul este permis ca urmare a invitației trimise de Consiliul Superior al Magistraturii.

Evenimentul va fi transmis în timp real pe site-ul oficial și pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Superior al Magistraturii.

Informații suplimentare privind obiectivele și activitățile proiectului sunt disponibile la adresa www.sipoca454.csm1909.ro.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

Leave a Reply

%d bloggers like this: