Consiliul Superior al Magistraturii: Urmează a fi adoptate cinci ghiduri, printre care și Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați.

 Informare de presă

13 Ianuarie 2020

Informare de presă

 

Biroul de informare publică și relații cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

În cadrul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulat în prezent de către Consiliul Superior al Magistraturii, urmează a fi adoptate cinci ghiduri, printre care și Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați.

În ședința din data de 19 decembrie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, acesta fiind publicat pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii și poate fi consultat aici de către orice persoană interesată.

La adoptarea formei finale a Ghidului de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, au fost avute în vedere atât propunerile și observațiile formulate de către instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, cât și cele înaintate de către Inspecția Judiciară, dar și propunerile formulate de către Uniunea Națională a Barourilor din România, alături de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. A fost analizată, totodată, de către Plenul Consiliului în cadrul marjei de apreciere proprii, oportunitatea adoptării propunerilor și observațiilor transmise, prin asumare de către toate părțile implicate.

În luna februarie va avea loc Conferința de lansare a Ghidului de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, și 42 de sesiuni de diseminare a dispozițiilor Ghidului, la care vor participa magistrați și reprezentanți ai celorlalte profesii juridice, urmând să fie publicat calendarul evenimentelor de îndată după definitivarea acestuia.

 

Biroul de informare publică și relații cu mass-media

Descarcă Informarea de presă

Dată publicare: 13.01.2020

Leave a Reply

%d bloggers like this: