Gala Premiilor Științifice a Uniunii Juriștilor din România pe anul 2019, ediția a 28-a

Pe 19 decembrie, în saloanele Hotelului Minerva din București, s-a desfășurat Gala Premiilor Uniunii Juriștilor din România, ediția 2019.

 Evenimentul a fost deschis prin alocuțiunea dlui av. dr. Ioan Chelaru, Președintele UJR. Seara a continuat cu intervenția invitatului special al Galei, prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, personalitate de primă mărime, recunoscută și afirmată pe deplin în elita Dreptului românesc.

În cadrul sesiunii propriu-zise de premiere, s-au acordat următoarele distincții:

– Premiul „Mihail Eliescu”, în domeniul dreptului civil, după un laudatio al dlui prof. univ. dr. Cristian Jora, a fost decernat dlui Cristian Paziuc, pentru lucrarea „Răspunderea contractuală. O analiză juridică și economică” – Editura Universul Juridic;

– Premiul „I.L. Georgescu”, în domeniul dreptului civil – pentru lucrări cu profil de drept comercial, după un laudatio exprimat de dl Sorin Popescu, a fost decernat dnei Smaranda Angheni, pentru lucrarea „Drept comercial. Tratat” – Editura C.H. Beck;

– Premiul Viorel Mihai Ciobanu”, în domeniul dreptului procesual civil și dreptului internațional privat, după un laudatio al dlui av. dr. Ioan Chelaru, a fost decernat dlui Ion Rebeca, pentru lucrarea „Drept internațional privat european” – Editura Hamangiu;

– Premiul „Vintilă Dongoroz”, în domeniul dreptului penal, după un laudatio al dlui av. dr. Constantin Duvac, a fost decernat dlui Gheorghiță Mateuț, pentru lucrarea „Procedură penală. Partea Generală” – Editura Universul Juridic;

– Premiul „Anibal Teodorescu”, în domeniul dreptului public, după un laudatio al dlui Cristian Ionescu, a fost decernat dnei Andreea Stănciulescu (Alexe), pentru lucrări altele decât cele din domeniul dreptului penal – „Puterea constituantă. Teoria si practica puterii constituante” – Editura C.H. Beck;

– Premiul Revistei „Dreptul” pentru publicistică științifică în domeniul dreptului a revenit dnei prof. univ. dr. Maria Fodor.

În cadrul evenimentului, dl. conf. univ. dr. Mihai Milca, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a acordat diploma de excelență a UZPR Revistei Dreptul” și Uniunii Juriștilor din România pentru cultivarea tradițiilor perene ale gândirii juridice naționale, pentru promovarea valorilor, principiilor și instituțiilor euro-comunitare și consolidarea statului de drept în România.

Uniunea Juriștilor din România a mai decernat și următoarele Premii de Excelență:

– Prof. univ. dr. Nicolae Popa (laudatio dl Augustin Fuerea) – pentru întreaga activitate în domeniul științelor juridice;

– Prof. univ. dr. Sorin Popescu (laudatio dl Ovidiu Predescu) – pentru întreaga activitate în domeniul științelor juridice;

– Av. Ioan Macovei (laudatio dl Ioan Chelaru);

– Prof. univ. dr. Bogdan Ciucă , redactor-șef al Buletinului Notarilor publici (laudatio dl Constantin Duvac).

În fine, s-au decernat și Diplome de Onoare pentru următoarele lucrări:

– Dna Ioana Olaru – „Rezerva succesorală în dreptul intern și în dreptul internațional privat” – Editura Solomon;

– Colectivul compus din Gheorghe Gheorghiu, Bucura Ionescu, Alexandru Cristian Ștrenc – „Dreptul brevetului. Tratat” – Editura Universul Juridic;

– Dl. Ioan Alexandru – „Despre sacralitatea justiției” – Editura Academiei Române;

– Tandemul Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu – „Personalități ale Consiliului Legislativ” – Editura Lumina Lex;

– Dl. Cristian Ionescu – „Tratat de drept constituțional contemporan. Ediția a 3-a” – Editura C.H. Beck.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: