Comunicat de presă referitor la poziția Ministerului Public cu privire la propunerile legislative referitoare la abrogarea pensiilor speciale

Nr. 2962/VIII-3/2019                                                                                                  20 decembrie 2019

 

 

                                                                                                                     Aprobat

                                                                                                         PROCUROR GENERAL AL PÎCCJ 

 

Comunicat de presă referitor la poziția Ministerului Public cu privire la propunerile legislative referitoare la abrogarea pensiilor speciale și modificarea calculului remunerației în ceea ce privește personalul angajat în cadrul parchetelor

                                                                                                                               

Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție aduce la cunoștința publică următoarele:

Având în vedere propunerile legislative privind abrogarea pensiilor speciale și modificarea calculului remunerației – aflate în procedură avansată de legiferare în Camera Deputaților – Colegiul de Conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție își exprimă în mod ferm poziția cu privire la imperativul respectării de către puterea legislativă și executivă a independenței magistraților și a personalului auxiliar de specialitate din cadrul sistemului judiciar, fiind de datoria celor două puteri să asigure resursele adecvate care să le permită acestora să-și îndeplinească atribuțiile în mod corespunzător.

În mod constant Curtea Constituțională a statuat că stabilitatea financiară a personalului din sistemul de justiție reprezintă una din garanțiile independenței justiției, constatând că: „statutul constituțional al magistraților impune acordarea pensiei de serviciu, ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept, prevăzut de art. 1 alin.3 din Legea fundamentală (Decizia C.C.R. nr. 873/2010)”.

Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție subliniază cu fermitate că orice modificare adusă pensiilor de serviciu și/sau remunerației magistraților și personalului auxiliar de specialitate este de natură a le afecta statutul – cu încălcarea independenței acestora – precum și securitatea activității judiciare și arată, totodată, că va efectua orice demers legal pentru a susține actualele reglementări.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: