CSM: Lansare proiect “Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti – cod SIPOCA/MySMIS 751/129513”

Lansare proiect “Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti – cod SIPOCA/MySMIS 751/129513”

Leave a Reply

%d bloggers like this: