ANUNŢ consultare publică privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1073/2018

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1073/2018, procedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (6) şi (9) din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) din lege procedura de transparență se va derula într-un interval de cel puţin 30 zile lucrătoare, după următorul calendar:

Data Etapa
05.06.2019 Publicarea anunțului prevăzut la art. 7 alin (2) din Legea 52/2003 însoțit de expunerea de motive și textul complet al proiectului de regulament
05.06.2019-09.06.2019 Perioada în care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de regulament, sau solicitarea unei dezbateri publice
10.06.2019 Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite în etapa scrisă și verbală
13.06.2019 Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de regulament în cadrul comisiei de specialitate conform prevederilor art. 531 din Legea 317/2004

STATUS CURENT: DEZBATERE DESCHISĂ

Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa cornelia.bucur@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență regulată la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 09 iunie 2019.

Anexat prezentului anunț conform prevederilor art. 7 alin. (2):

Leave a Reply

%d bloggers like this: