Consiliul Superior al Magistraturii şi Tribunalul Hunedoara au organizat la Hunedoara „Întâlnirea profesională a reprezentanţilor tribunalelor”.

Aducem la cunoştinţă publică, faptul că în intervalul 23 – 24 mai 2019, Consiliul Superior al Magistraturii şi Tribunalul Hunedoara au organizat la Hunedoara „Întâlnirea profesională a reprezentanţilor tribunalelor”.

La întâlnirea profesională au participat 35 preşedinţi şi 18 vicepreşedinţi de tribunale, reprezentând un număr de 42 de instanţe de acest grad, precum şi reprezentanţii  Consiliului Superior al Magistraturii, doamnele judecător Lia Savonea, Gabriela Baltag, Evelina Mirela Oprina, domnul judecător Mihai Andrei Bălan, reprezentantul societăţii civile, domnul Teodor Victor Alistar, iar din partea Inspecţiei Judiciare, domnul inspector şef Lucian Netejoru.

Agenda evenimentului a cuprins, în principal, analiza şi dezbaterea unor aspecte importante pentru organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar, precum:

– prezentarea proiectelor asumate de către Consiliul Superior al Magistraturii;

– normele de asigurare civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor;

– informatizarea în cadrul instanţelor, pentru îmbunătăţirea accesului la instanţă a justiţiabililor şi optimizării activităţii;

– prezentarea aplicaţiilor dezvoltate de tribunale pentru implementarea dosarului electronic;

– situaţia investiţiilor şi problema schemelor de personal;

– infrastructura instanţelor;

De asemenea, în cadrul întâlnirii, magistraţii prezenţi au adoptat o Rezoluţie prin care s-a solicitat membrilor Consiliului Superior al Magistraturii ca în cadrul dezbaterii celor două rapoarte ale Inspecţiei Judiciare privind respectarea dispoziţiilor legale în anchetele penale derulate împotriva magistraţilor, precum şi modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii încheiat în anul 2016, să apere independenţa judecătorilor vizaţi de rapoarte şi să ia măsuri în vederea adoptării de acte normative primare şi secundare care să împiedice pe viitor utilizarea procedurilor penale în scopul încălcării independenţei judecătorilor.

Anexăm prezentului, Rezoluţia privind independenţa sistemului judiciar.

 

 

REZOLUŢIE

Văzând rapoartele Inspecţiei Judiciare privind respectarea dispoziţiilor legale în anchetele penale derulate împotriva magistraţilor, precum şi modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Roman de Informaţii încheiat în anul 2009,

Văzând necesitatea unei analize obiective şi imparţiale a vulnerabilităţilor la adresa independentei justiţiei şi a judecătorilor;

Întrunirea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor desfăşurată la Hunedoara din data de 23-24 mai, solicită Consiliului Superior al Magistraturii ca în cadrul dezbaterii celor doua rapoarte ale Inspecţiei Judiciare să adopte poziţii şi soluţii cu privire la consecinţele asupra Puterii judecătoreşti, pentru înlăturarea acestora, precum şi pentru evitarea in viitor a unor fenomene similare, respectiv:

  • Să apere independenţa judecătorilor vizaţi de rapoarte.
  • Să ceară comunicarea către judecători şi procurori a ordonanţele de clasare în cauzele în care au fost supravegheaţi în măsura în care acest lucru nu s-a produs (art. 316 C.p.p.).
  • Să ceara respectarea art. 145 C.p.p. privind informarea persoanei supravegheate.
  • Să solicite modificarea Codului de procedura penală prin introducerea unui termen maxim de conservare a înregistrărilor (art. 146 C.p.p.), după care să se prevadă distrugerea suporţilor de stocare.
  • Să solicite organelor competente să identifice soluţii în vederea distrugerii întregului material informativ obţinut urmare a mandatelor de supraveghere şi care nu a fost valorificat în procedurile judiciare.
  • Să ia masuri în vederea adoptării de acte normative primare şi secundare care să împiedice pe viitor utilizarea procedurilor penale cu scopul intimidării magistraţilor şi încălcării independentei judecătorilor
  • Să solicite desecretizarea tuturor anexelor raportului ca urmare a desecretizării protocoalelor ca acte primare.

Solicitam, totodată, tuturor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii să facă publică poziţia lor faţă de constatările factuale din cadrul celor două rapoarte, dat fiind atribuţiile lor de serviciu şi interesul major al magistraturii şi societăţii cu privire la independenţa justiţiei.

Cu aleasă consideraţie,

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

judecător, Mariana Vârgă, vicepreşedinte instanţă              

Leave a Reply

%d bloggers like this: