Consiliul Superior al Magistraturii: ANUNŢ consultare publică a Proiectului de Norme privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică privind Proiectul de Norme privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor, procedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (6) şi (9) din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din lege se va aplica procedura de urgentă, justificată de calendarul strâns de realizare a procedurilor. În acest sens procedura de transparență se va derula într-un interval de 5 zile după următorul calendar:

Data Etapa
21.05.2019 Publicarea anunțului prevăzut la art. 7 alin (2) din legea 52/2003 însoțit de expunerea de motive și textul complet al proiectului de Norme
24.05.2019 Termenul limită, la închiderea programului, până la care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Norme.
27.05.2019 Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite
28.05.2019 Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de hotărâre în cadrul comisiei de specialitate conform prevederilor art. 531 din Legea 317/2004

STATUS CURENT: DEZBATERE DESCHISĂ

Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa cornelia.bucur@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență regulată la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 24.05.2019.

Anexat prezentului anunț conform prevederilor art. 7 alin. (2):

Leave a Reply

%d bloggers like this: