CSM: COMUNICAT privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la desemnarea unui alt manager în proiectul TAEJ

COMUNICAT

privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la desemnarea unui alt manager în proiectul TAEJ

Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

Referitor la afirmațiile doamnei judecător Andrea Annamaria Chiş, membru al Consiliului Superior al Magistraturii desemnat pentru coordonarea unui proiect derulat de instituție, apărute în spațiul public în cursul zilei de 03 aprilie 2019, conform cărora decizia de înlocuire a acesteia ar fi fost determinată de alte activități desfășurate în cadrul Consiliului şi de divergențele de opinii referitoare la respectiva procedură, formulăm următoarele precizări:

Decizia de desemnare a unui alt manager de proiect a fost luată în considerarea disfuncționalităților constatate inclusiv prin raportul misiunii de audit ad-hoc nr. 5/5159/19.03.2019, dispus de președintele Consiliului Superior al Magistraturii în urma aspectelor expuse în nota Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe nr. 2/2160 din data de 31.01.2019.

Așa fiind, sesizările privind problemele semnalate și începutul misiunii de audit au fost mult anterioare deciziei de desemnare a membrului Consiliului Superior al Magistraturii în comisia de concurs pentru numirea inspectorului șef al Inspecției Judiciare, rezultând că nu există nicio legătură între cele două aspecte. Din această perspectivă, se impune a se manifesta reținere față de afirmațiile publice conform cărora decizia de înlocuire ar fi fost determinată de activitatea doamnei judecător Andrea Annamaria Chiş în comisia de concurs respectivă.

Decizia de înlocuire şi de desemnare a unui alt membru al Consiliului pentru coordonarea respectivului proiect a fost întocmită în scris, motivată şi comunicată doamnei judecător pentru aducerea la cunoștință a rațiunilor care au stat la baza emiterii acesteia, în scopul asigurării transparenței în procesele decizionale interne şi al prevenirii riscului de neînțelegeri ori dezinformări.

Pe această cale se are în vedere informarea opiniei publice cu privire la justificarea desemnării unui nou manager de proiect, atribut în competența exclusivă a reprezentantului legal al instituției în contractul de finanțare, solicitând, totodată, respectarea adevărului faptic pentru corecta informare a cetățenilor.

https://www.csm1909.ro/…/COMUNICATprivind-informațiile-apăr…

%d bloggers like this: