Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU: În numele justițiabililor, care au cauze de natură civilă sau penală în soluționare, solicităm tuturor magistraților să nu se lase angrenați în acțiuni

București, 27.02.2019
Apel la responsabilitate și respect față de jusțiabili
Art. 21 – Accesul liber la justiție și art. 51 – Dreptul de petiționare, din Constituția României,
republicată;
Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu
modificările si completările ulterioare.
Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai
societății civile au luat act cu profundă îngrijorare de informațiile din presă
conform cărora, în semn de solidaritate cu acțiunile magistraților împotriva
adoptării O.U.G. nr. 7/2019, instanțe de judecată și unități de parchet suspendă
activitatea de relații cu publicul. Suspendarea activității va aveal loc zilnic, în
intervalul orar stabilit, urmând să fie preluate doar cererile urgente.
În numele justițiabililor, care au cauze de natură civilă sau penală în
soluționare, solicităm tuturor magistraților să nu se lase angrenați în acțiuni care
sunt prejudiciabile pentru cetățeni privind dreptul de acces neintrerupt la
justiție și un drept de petiționare nealterat, indiferent de natura și etapa
procedurală a cauzelor lor.
Abordarea conform căreia se vor trata cauzele urgente reprezintă o
restricționare a accesului la justiție selectată în raport de criterii subiective
privind urgența. Orice solicitare a unui justițiabil este urgentă și are importanță
pentru acesta și trebuie tratată cu respectul cuvenit pentru drepturile sale și
pentru faptul că este contribuabil la bugetul de stat din care se finanțează și
costurile cu personalul din justiție.
Relația de încredere între justiție și societate se construiește exclusiv pe
respect reciproc. Din această perspectivă, orice lipsă de respect pentru interesele
legitime ale cetățenilor, pentru promovarea în schimb a unor drepturi de
cenzură sau codecizie privind procesul de legiferare este o injustă și imorală
balanță între drepturile acestora.
Este de menționat că prin modificările legislative supuse criticii nu se
regăsesc elemente care să limiteze standardele de realizare a unui proces
echitabil, care să încalce drepturile și libertățile cetățenești sau care să limiteze
dreptul cetățenilor de a se înfățișa în fața unui magistrat independent. În concret
nu au fost modificate coduri de procedură care să altereze procesul echitabil,
norme care să afecteze inamovibilitatea judecătorilor, stabilitatea procurorilor
sau independența în stabilirea verdictului judiciar de către aceștia.
Statul de drept reprezintă domnia legii, iar în acest caz primii care trebuie
să respecte legea și dreptul cetățenilor la acces la justiție sunt magistrații, în caz
contrar subminarea cea mai profundă a statului de drept ar fi venită chiar de la
magistrați.
Cerem să fie înlăturate măsurile adoptate și, de îndată, să fie reluate
activitatile judiciare si cele de relații cu publicul, știind că justiția este un serviciu
aflat în slujba cetățenilor, înfăptuindu-se în numele legii, fiind unică, imparțială și
egală pentru toți, în care nimeni nu este mai presus de lege.
Mulțumim majorității magistraților care nu au adoptat asemenea
conduite și facem apel la cei care militează pentru întrerupearea accesului la
justiție să își respecte statutul și să îi aprecieze pe oameni!
Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU
Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii,
reprezentanți ai societății civile

%d bloggers like this: