Comunicat de presă Curtea de Apel Bucureşti

Luând în considerare dezbaterea publică, cu precădere în rândul magistraţilor, a problemelor importante care afectează sistemul judiciar, astfel cum sunt detaliate în Memorandum-ul privind justiția emis de asociaţiile profesionale ale magistraţilor, la data de 15 septembrie 2016 a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti, convocată de Colegiul de conducere al instanţei.

În cadrul acestei întruniri, judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au cerut imperativ:

1. Respectarea statutului judecătorilor, a independenţei acestora, inclusiv prin remunerarea adecvată, prin înlăturarea inechităţilor şi a discriminărilor şi prin finanţarea corespunzătoare a instanţelor, care să conducă la asigurarea condiţiilor unui act de justiţie eficient şi civilizat;

2. Preluarea atribuţiilor referitoare la gestionarea bugetului instanţelor de la Ministerul Justiţiei de către o altă autoritate din domeniul justiţiei (CSM, curţi de apel);

3. Susţinerea demersului asociaţiilor profesionale ale magistraţilor de sesizare a Avocatului Poporului cu privire la neconstituţionalitatea OUG nr. 43/2016;

4. Iniţierea şi finalizarea de modificări legislative apte să consolideze independenţa justiţiei, atât cu referire la statutul judecătorului (cum sunt: regândirea normelor cu privire la răspunderea judecătorilor, a celor vizând promovarea), a unor mecanisme de responsabilizare şi eficientizare a activităţii membrilor CSM, dar şi norme ce vizează respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, inclusiv prin crearea unei autorităţi independente de interceptare.

5. Solicitarea explicită adresată Ministrului Justiţiei de a comunica un răspuns asumat faţă de problemele semnalate de întregul sistem judiciar şi de a adopta măsuri concrete pentru rezolvarea acestora, atât în calitate de ordonator principal de credite pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii, cât şi în calitate de autoritate cu iniţiativă legislativă;

Urmează ca, în funcţie de răspunsul concret al Ministrului Justiţiei, judecătorii din Curtea de Apel Bucureşti să decidă asupra demersurilor ce succed.

Rezultatul Adunării Generale a fost exprimat prin votul a 110 judecători din totalul de 120 de voturi valabil exprimate.

CONDUCĂTORUL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Judecător ILEANA RUXANDRA TIRICĂ

%d bloggers like this: