Comunicat de presă masă rotundă Noua Strategie Națională Anticorupție 2016-2020, 16 februarie 2016

Ministerul Justiției a organizat astăzi, 16 februarie 2016, în parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer, prin Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est, prima rundă de discuții pe tema Noii Strategii Naționale Anticorupție (SNA). Reuniunea reprezintă o primă etapă a procesului de consultări și dezbateri publice care urmează să fie organizate de către Ministerul Justiției în următoarele trei luni ale anului 2016. Scopul acestor dezbateri este continuarea colaborării și a implicării instituțiilor publice centrale și locale, a mediului de afaceri și a societății civile în elaborarea noii strategii .

 

În cadrul întâlnirii, secretarul de stat Adrian BABOI-STROE a punctat faptul că SNA nu este un simplu document, ci un proces, un document atipic pentru politicile publice din România.

Ministerul Justiției încurajează susținerea rezultatele obținute în combaterea corupției prin analize post incident și prin punerea unui accent sporit pe măsurile de prevenție și educație anticorupție.

Totodată, Ministerul Justiției își dorește să crească capacitatea instituțiilor de a identifica timpuriu incidentele de integritate și a calității actelor de audit și de control managerial intern.

 

Principala premisă care a stat la baza SNA 2012 -2015 a fost asumarea agendei de promovare a integrității de către managementul instituțiilor publice, dublată de asumarea faptului că orice nou dosar ANI sau DNA constituie un eșec al managementului instituției publice de a preveni incidentele de integritate.

 

Dintre punctele tari ale SNA 2012 – 2015 au fost evidențiate următoarele:

 • mecanismul de aderare și monitorizare care a implicat peste 2000 de instituții,
 • stabilitate legislativă și instituțională care a generat rezultate consistente în activitatea DNA, ANI și a instanțelor judecătorești,
 • consolidare instituțională prin dezvoltarea conceptului de  control ex ante,
 • detașarea a peste 400 de investigatori financiari la structurile de parchet,
 • consolidarea legislației privind controlul finanțării partidelor politice,
 • suplimentări de personal și bugete adecvate pentru agențiile anticorupție,
 • reglementarea confiscării extinse și a valorificării bunurilor sechestrate,
 • testarea în mai multe instituții publice a metodologiei de evaluare a riscurilor dezvoltate de DGA etc.

 

Totodată, au fost menționate câteva dintre punctele slabe ale fostei strategii:

 • nealocarea de resurse adecvate pentru prevenire și educație,
 • rezultate modeste în activitatea de control, audit și sancționare disciplinară,
 • aplicarea deficitară a unor măsuri preventive precum pantouflage (interdicțiile la migrarea din sectorul public spre cel privat), consilierul de etică, avertizorul de integritate, abordare formalistă a prevenirii la nivelul UAT-urilor, achiziții publice (execuția contractelor), regimul juridic al imunităților (SNA prevedea reducerea la 72 ore a duratei procedurii de încuviințare a măsurilor solicitate de procurori), implementarea standardelor și politicilor de integritate la nivelul companiilor de stat.

 

Noua SNA și operaționalizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate reprezintă două dintre prioritățile Ministerului Justitiei din acest an. Elaborarea și adoptarea noii SNA se va face potrivit următorului calendar:

 

Perioada Măsuri
ianuarie – februarie Contribuții platforme de cooperare
februarie  – aprilie Consultări publice/ Reuniuni platforme/ Conferințe
martie – aprilie Raport final/ Audit extern
mai Lansare SNA în dezbatere publică
iunie Adoptarea Hotărârii în Guvern

 

În cadrul acestui eveniment, Ministerul Justiției a lansat procesul de centralizare a celor mai bune idei de măsuri anticorupție. Cei interesați să formuleze astfel de măsuri sunt invitați să folosească, între 16 februarie și 20 martie,  formularul accesibil la adresa: http://goo.gl/forms/ggS2eVLj3j

 

Propunerile primite de Ministerul Justiției până la data de 20 martie 2016 vor fi publicate într-un format care va permite publicului să voteze cele mai bune măsuri de prevenire, educație anticorupție și combatere.

Cele mai votate măsuri vor fi preluate ca atare în planul de acțiuni al noii strategii.

Leave a Reply

Discover more from Justice News247

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d