FUNCŢIILE DE CONDUCERE DIN DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 01 iunie 2015

Denumirea

funcţiei

 

Numele şi prenumele

procurorului care ocupă

funcţia

Data numirii în

funcţia de conducere

Decret al Preşedintelui României

Hot. CSM.

Procuror şef

direcţie

Laura Codruţa Kövesi 16.05.2013 Decret nr. 483/15.05.2013
Procuror şef adjunct

direcţie

Călin Nistor 24.05. 2013 Decret nr. 560/24.05.2013
Procuror şef adjunct

direcţie

Marius Constantin Iacob 23.07.2013 Decret nr. 705/22.07.2013
Secţia de combatere a corupţiei
Procuror şef

secţie

Popovici Gheorghe 21.11. 2013 Decret nr. 893/20.11.2013
Procuror şef

adjunct secţie

Volintiru Dănuţ 21.11. 2013 Decret nr. 894/20.11.2013
Procuror şef al

Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie

Papici Lucian Gheorghe 20.11. 2013 HCSM nr. 465/20.11.2013
Procuror şef al Serviciului de combatere a corupţiei în justiţie Mirică Florentina 13.11. 2014 HCSM nr. 647/12.11.2014
Procuror şef al Serviciului independent de combatere a corupţiei la nivel înalt Păncescu Iulian 13.11. 2014 HCSM nr. 648/12.11.2014
Procuror şef al Biroului de combatere a corupţiei din administraţia centrală VACANT
Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie
Procuror şef

secţie

Dumitrescu Constantin Claudiu 23.07.2013 Decret nr. 706/22.07.2013
Procuror şef

adjunct secţie

VACANT
Procuror şef al

Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie

Ţuluş Doru Florin 20.11. 2013 HCSM nr. 466/20.11.2013
Procuror şef al Biroului de combatere a infracţiunilor comise în legătură cu achiziţiile publice Vartic Marius Cătălin 13.11. 2014 HCSM nr. 649/12.11.2014
Procuror şef al

Serviciului de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare

Moraru Iorga Mihaiela 20.11. 2013 HCSM nr. 467/20.11.2013
Procuror şef al Biroului de combatere a infracţiunilor care aduc prejudicii bugetului public Marin Nicolae 13.11. 2014 HCSM nr. 650/12.11.2014
Procuror şef al

Serviciului de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene

Dumitriu Silviu-Paul 07.03.2014 HCSM nr. 203/06.03.2014
Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari
Procuror militar

şef secţie

Ion Alexandru 21.11. 2013 Decret nr. 892/20.11.2013
Procuror militar

şef adjunct secţie

VACANT
Procuror şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie Mihai Gheorghe 27.02.2014 HCSM nr. 110/26.02.2014
Procuror militar şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni asimilate sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie Petrovan Paul Nicolae 04.12. 2013 HCSM nr. 478/04.12.2013
 

Secţia judiciară penală

Procuror şef

secţie

Matieşescu Elena Cristina 21.11. 2013 Decret nr. 891/20.11.2013
Procuror şef

adjunct secţie

VACANT
Procuror şef al Serviciului

de reprezentare la ICCJ

VACANT
Procuror şef al Serviciului de reprezentare la alte instanţe VACANT
Serviciul resurse umane, perfecţionare profesională şi

documentare, registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul

Procuror şef

serviciu

VACANT
Serviciul de cooperare internaţională şi programe
Procuror şef

serviciu

VACANT
Procuror şef al Biroului de legătură cu instituţii similare din alte state VACANT
Serviciul informaţiilor clasificate şi centralizare a datelor privind corupţia
Procuror şef

serviciu

Sechely Violeta 25.06.2012 HCSM 192/25.06.2012
Serviciul Tehnic
Procuror şef adjunct

serviciu

Baias Horaţiu Ovidiu 13.11. 2014 HCSM nr. 651/12.11.2014
Serviciul Teritorial Alba-Iulia
Procuror şef

serviciu

Boicean Aurelia-Danusia 27.02.2014 HCSM nr. 111/26.02.2014
Serviciul Teritorial Bacău
Procuror şef

serviciu

Hrincescu Maria Cornelia 10.12.2014 HCSM nr.762/09.12.2014
Serviciul Teritorial Braşov
Procuror şef

serviciu

David Deca Cornel 17.12.2014 HCSM nr.846/16.12.2014
Serviciul Teritorial Cluj
Procuror şef serviciu VACANT
Procuror şef Biroul teritorial Baia Mare Ulici Ioan 19.06.2012 HCSM 184/19.06.2012
Serviciul Teritorial Constanţa
Procuror şef

serviciu

Constantinescu Sorin 19.06.2012 HCSM 183/19.06.2012
Serviciul Teritorial Craiova
Procuror şef

serviciu

VACANT
Serviciul Teritorial Galaţi
Procuror şef

serviciu

VACANT
Serviciul Teritorial Iaşi
Procuror şef

serviciu

Munteanu Florin Bogdan 17.12.2014 HCSM nr.847/16.12.2014
Serviciul Teritorial Oradea
Procuror şef

serviciu

Man Ciprian Florentin 27.02.2014 HCSM 112/27.02.2014
Serviciul Teritorial Piteşti
Procuror şef

serviciu

VACANT
Serviciul Teritorial Ploieşti
Procuror şef

serviciu

Onea Lucian Gabriel 02.07.2012 HCSM 199/02.07.2012
Serviciul Teritorial Suceava
Procuror şef

serviciu

Mihai Mihaela 10.12.2014 HCSM nr.763/09.12.2014
Serviciul Teritorial Târgu-Mureş
Procuror şef

serviciu

Onea Tiberiu Nicolae 27.02.2014 HCSM 113/26.02.2014
Serviciul Teritorial Timişoara
Procuror şef

serviciu

Schiffeck Tamaş 25.06.2012 HCSM 193/25.06.2012

Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPres

                  

Leave a Reply

%d bloggers like this: