CSM: Două variante de hotărâre privind modificarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor

 ANUNȚ consultare publică a două variante de hotărâre privind modificarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005

În temeiul prevederilor art. din Legea 52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică a două variante de hotărâre privind modificarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005procedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. 6 din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

În baza prevederilor art. 7 alin. 13 din lege se va aplica procedura de urgenţă.

În acest sens procedura de transparență se va derula într-un interval de 3 zile lucrătoare, după următorul calendar:

 

Data Etapa
25.02.2021 Publicarea anunțului prevăzut la art. 7 alin (2) din legea 52/2003 însoțit de expunerea de motive și textul complet al proiectului de Hotărâre
01.03.2021 Termenul limită, la închiderea programului, până la care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Hotărâre.
02.03.2021 Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite
10.03.2021 Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de hotărâre în cadrul comisiei de specialitate conform prevederilor art. 531 din Legea 317/2004

STARE DEZBATERE: DESCHISĂ

Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa de e-mail cornelia.bucur@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență obișnuită la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 01.03.2021.

 

Anexăm prezentului anunț conform prevederilor art. 7 alin. (2) următoare documente:

Leave a Reply

%d bloggers like this: