Curtea de Apel Piteşti Comunicat referitor la implementarea la nivelul Compartimentului Arhivă-Registratură a sistemului de programare online, începând cu data de 26 mai 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere actualul context epidemiologic şi importanţa luării unor măsuri în timp util, pentru asigurarea sănătăţii şi securității în muncă a personalului Curții de Apel Pitești, sănătatea justiţiabililor şi buna desfăşurare a activităţii de judecată,

Dat fiind faptul că începând cu data de 15.05.2020 prin Legea nr. 55/2020 a intervenit starea de alertă şi reluarea activităţii instanţelor judecătoreşti, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curții de Apel Pitești este abilitat să aducă la cunoştinţă publică faptul că la compartimentul Arhivă-Registratură al instanţei a fost implementat sistemul de programare online, astfel:

Începând cu data de 26 mai 2020, arhiva şi registratura Curţii de Apel Piteşti vor funcţiona prin programare online, sens în care va fi disponibilă pagina de internet http://213.177.22.10:8888​

Pe interfaţa externă a aplicaţiei vor exista patru secţiuni, disponibile pentru Secţia penală și pentru cauze cu minori și de familie, Secţia I civilă şi Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal:

  1. arhivă-civilă: la acest ghișeu se pot depune, pentru Secția I Civilă și Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, cereri de chemare în judecată, înscrisuri la dosarele aflate pe rol, cereri de legalizare a hotărârilor judecătorești, cereri de eliberare a certificatelor de grefă. Totodată se pot solicita informații din sistemul ECRIS fără consultarea fizică a dosarului.
  2. arhivă civilă-consultare dosar: folosind acest ghișeu vă puteți programa pentru consultarea unui dosar din Secția I Civilă și Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal. Durata maximă de consultare a dosarului este de 30 minute.
  3. arhivă-penală: la acest ghișeu se pot depune, pentru Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, cereri, înscrisuri la dosarele aflate pe rol, cereri de legalizare a hotărârilor judecătorești, cereri de eliberare a certificatelor de grefă. Totodată se pot solicita informații din sistemul ECRIS fără consultarea fizică a dosarului.
  4. arhivă penală-consultare dosar: folosind acest ghișeu vă puteți programa pentru consultarea unui dosar din Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie. Durata maximă de consultare a dosarului este de 30 minute.

Conform Hotărârii Secţie pentru Judecători a C.S.M. nr. 734/2020, în perioada 15 mai – 31 august 2020, compartimentele instanțelor lucrează cu publicul în baza unei programări online sau telefonice, prezentarea la compartimente fără programare fiind permisă doar cu titlu excepțional.

Programul de lucru cu publicul va fi 900 – 1300: între orele 900-1200 pentru programările online, iar în intervalul 1200 – 1300 pentru persoanele fără programare online. În situaţia în care nu există programări online sau acestea sunt limitate, în intervalul respectiv orar (900 – 1200) vor avea acces şi persoanele fără programare (cu caracter excepţional).

Totodată în contextul epidemiologic actual, reiterăm, rugămintea participanţilor la actul de justiţie:

– de a transmite în continuare, documente/cereri pe e-mail sau fax şi de a consulta dosarele cu ajutorul aplicaţiei Info Dosar – http://www.curteadeapelpitesti.ro/Dosare_ecris.aspx, utilizând parola de acces (primită la înregistrarea dosarului);

– de a utiliza aplicaţia „Şedinţe online” pentru a obţine informaţii cu privire la desfăşurarea şedinţelor de judecată;

– de a urmări listele de şedinţă afișate pe portalul Curţii de Apel Piteşti (organizarea şedinţelor de judecată pe ore) – http://portal.just.ro/46/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=46, pentru a afla orele fixate de completuri pentru strigarea dosarelor

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL PITEŞTI

Purtător de cuvânt

Judecător Ion Rebeca

Leave a Reply

%d bloggers like this: