CSM: INFORMARE DE PRESĂ privind Conferința de diseminare a Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați

06 Februarie 2020

INFORMARE DE PRESĂ

privind Conferința de diseminare a Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați

În data de 07 februarie 2020 va avea loc Conferința de diseminare a Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, eveniment realizat în cadrul proiectului TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (PO CA).

La conferință vor participa reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai instituțiilor partenere în proiect, precum și ai altor instituții invitate la eveniment, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Uniunea Națională a Barourilor din România şi Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, judecători, procurori, avocați şi executori judecătorești, precum şi experți cooptați în cadrul proiectului.

Principalele teme abordate de experți în cadrul evenimentului vor fi:

Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați – Finalitate şi forță juridică. Cadrul general al Ghidului
Bune practici în organizarea ședinței de judecată şi a urmăririi penale prin implicarea avocaților şi a altor profesii juridice. Managementul timpului.
Impactul Ghidului asupra exercitării profesiilor de avocat şi de executor judecătoresc
Bune practici în managementul judiciar ca premisă pentru îmbunătățirea calității actului de justiție
Comunicarea dintre magistrați şi celelalte profesii juridice

Conferinţa se va desfăşura la Hotel Internaţional, str. Căuzaşi nr. 25-27, București, iar agenda evenimentului poate fi consultată aici. Accesul este permis ca urmare a invitației trimise de Consiliul Superior al Magistraturii.

Evenimentul va fi transmis în timp real pe site-ul oficial și pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Superior al Magistraturii.

Informații suplimentare privind obiectivele și activitățile proiectului sunt disponibile la adresa www.sipoca454.csm1909.ro.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

Nou Informare de presăNou Agendă
Dată publicare: 06.02.2020

Nou Informare de presă

Nou Agendă

Leave a Reply

%d bloggers like this: