CSM: ,,La adoptarea formei finale a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social media/platformele on-line au fost avute în vedere propunerile și observațiile formulate…”

12 Decembrie 2019

Informare de presă

 

Biroul de informare publică și relații cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

În cadrul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulat în prezent de către Consiliul Superior al Magistraturii, urmează a fi adoptate cinci ghiduri, printre care și Îndrumarul de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social media/platformele on-line.

În ședința din data de 10 decembrie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Îndrumarul de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social media/platformele on-line, acesta fiind publicat pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii și poate fi consultat aici de către orice persoană interesată.

La adoptarea formei finale a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social media/platformele on-line au fost avute în vedere propunerile și observațiile formulate de către instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, precum și cele înaintate de către Inspecția Judiciară, fiind analizată, totodată, de către plenul Consiliului în cadrul marjei de apreciere proprii, oportunitatea adoptării propunerilor și observațiilor transmise.

În perioada următoare va avea loc Conferința de lansare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social media/platformele on-line și trei workshop-uri destinate diseminării dispozițiilor Îndrumarului, la care vor participa magistrați, urmând să fie publicat calendarul evenimentelor de îndată după definitivarea acestuia.

 

Biroul de informare publică și relații cu mass-media

Leave a Reply

%d bloggers like this: