Consiliul Superior al Magistraturii: Noutati

1. PREŞEDINTE

Lia SAVONEA, Judecător

2. VICEPREŞEDINTE

Nicolae-Andrei SOLOMON, Procuror


MEMBRII ALEŞI, cu activitate permanentă – JUDECĂTORI ŞI PROCURORI

3.Mihai-Andrei BALAN, Judecător

4.Gabriela BALTAG, Judecător

5.Andrea-Annamaria CHIŞ, Judecător

6.Mariana GHENA, Judecător

7.Simona-Camelia MARCU, Judecător

8.Mihai-Bogdan MATEESCU, Judecător

9.Evelina-Mirela OPRINA, Judecător

10.Nicoleta-Margareta ŢÎNŢ, Judecător

11.Cristian-Mihai BAN, Procuror

12.Florin DEAC, Procuror

13.Codruţ OLARU, Procuror

14.Tatiana TOADER, Procuror

MEMBRII DE DREPT

15.Cristina-Iulia TARCEA, Preşedintele ICCJ

16.Augustin LAZĂR, Procuror General al PICCJ

17.Tudorel TOADER, Ministrul Justiţiei

REPREZENTANŢII SOCIETĂŢII CIVILE

18.Teodor-Victor ALISTAR

19.Romeu CHELARIU

 

Ultima actualizare: 11.04.2019 16:19

Ultima actualizare: 11.04.2019 15:49

11 Aprilie 2019

COMUNICAT

privind poziția Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu referire la propunerea legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu

pentru judecători şi procurori, precum şi personalul auxiliar de specialitate

 

Biroul de informare publică și relații cu mass-media este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

În ședința din data de 10 aprilie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea legislativă formulată de un număr de parlamentari PNL privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru anumite categorii profesionale, printre care şi judecători și procurori, personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor.

Analiza propunerii legislative a fost efectuată de către Plenul Consiliului în raport de dispozițiile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești. Astfel, au fost avute în vedere acele norme din propunerea legislativă care vizează activitatea sistemului judiciar.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea legislativă având în vedere că principiul independenței justiției apără pensia de serviciu a magistraților, ca parte integrantă a stabilității financiare a acestora, în aceeași măsură cu care apără celelalte garanții ale acestui principiu. Acordarea pensiei de serviciu constituie o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept, prevăzut de art. 1 alin. 3 din Constituția României.

Aceasta nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, constituind o compensație parțială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună magistrații şi care impune „obligații și interdicții pe care celelalte categorii de asigurați nu le au”, așa cum s-a reținut, de altfel, şi de către Curtea Constituțională a României prin Decizia nr. 873 din data de 25 iunie 2010.

În ceea ce privește eliminarea pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, față de succesiunea în timp a cadrului normativ, prin care anterior au fost eliminate și ulterior reintroduse pensiile de serviciu, s-a apreciat că o nouă eliminare a pensiei de serviciu ar contraveni flagrant principiului predictibilității cadrului normativ și ar reprezenta un regres al reglementării în acest domeniu pentru această categorie de personal.

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media

Ultima actualizare: 11.04.2019 15:34

Ultima actualizare: 11.04.2019 14:21

Ultima actualizare: 11.04.2019 12:06

Ultima actualizare: 11.04.2019 09:37

Ultima actualizare: 11.04.2019 09:24

Ultima actualizare: 10.04.2019 17:55

Ultima actualizare: 10.04.2019 16:36

Ultima actualizare: 10.04.2019 16:31
%d bloggers like this: