Comunicat-Vizita presedintelui CEDO la Parchetul General

Nr. 528/VIII-3/2019                                                                                                              7 martie 2019

 

                                                                                                                                               

 

COMUNICAT

           

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este abilitat să facă publice următoarele:

 

În ziua de 7 martie 2019, a avut loc la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o vizită de lucru a domnului GUIDO RAIMONDI – preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), programată din data de 12 octombrie 2018 în contextul cooperării dintre cele două instituţii, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezentând un domeniu prioritar în cadrul Strategiei Ministerului Public pentru consolidarea dezvoltării şi afirmării instituţionale în perioada 2017-2020.

La întâlnirea de lucru interactivă au mai participat doamna Iulia Antoanella Motoc, judecătorul din partea României la CEDO, domnul Roderick Liddell, grefierul şef al CEDO, domnul Nicolae Solomon, vicepreşedintele Secţiei pentru procurori a CSM, domnii Codruţ Olaru şi Mihai Cristian Ban, membri ai CSM, conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme de interes precum: raportul dintre obligaţia de rezervă a magistraţilor şi libertatea de exprimare în lumina jurisprudenţei CEDO, operaţionalizarea Protocoalelor nr.14 şi 16 la Convenţia (europeană) pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale – ca mijloace de eficientizare a activităţii şi pentru o mai bună interpretare a convenţiei, folosirea instrumentelor digitale pentru schimbul de jurisprudenţă, posibilitatea desemnării instanţelor constituţionale ca şi înalte jurisdicţii ce pot solicita avize consultative, independenţa şi imparţialitatea justiţiei, separaţia şi echilibrul puterilor în stat, fenomenul de judiciarizare a vieţii publice. De asemenea, au fost identificate şi prezentate grupurile mari de cauze pendinte împotriva României (cauze care privesc condiţiile de detenţie, violenţa împotriva copiilor, femeilor ş.a).

Domnul Augustin Lazăr a subliniat implicarea pe care judecătorul naţional, doamna Iulia Antoanella Motoc, a avut-o în organizarea dialogului dintre magistraţi şi alte profesii juridice, în derularea proiectului naţional desfăşurat în perioada 2017-2018 – „Protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în faza de urmărire penală”, proiect ce a urmărit dezvoltarea responsabilităţii şi profesionalismului în activitatea procurorilor, pentru asigurarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în concordanţă cu legea fundamentală a României, cu dispoziţiile Convenţiei (europene) pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, cu procedurile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu jurisprudenţa CEDO şi a CJUE.

În alocuţiunea sa, domnul judecător GUIDO RAIMONDI a remarcat dimensiunea culturală a activităţii Ministerului Public,  sensibilitatea magistraţilor Ministerului Public la problematica drepturilor omului, precum şi voinţa de întărire a capacităţii instituţionale în vederea respectării convenţiei, o aplicare mai bună a acesteia în ţările semnatare reprezentând soluţia reducerii numărului de cauze aflate pe rolul Curţii.

%d bloggers like this: