De ce un Congres al avocaților cu tema „Avocatul și accesul la justiție”?

Mai mult ca niciodată, justiția a devenit subiectul de bază al emisiunilor de știri, punând în umbră chiar și politicul, care altădată era în centrul atenției. Procesele se derulează la TV, sub presiunea opiniei publice și, mai nou, conflictele între puterile statului au devenit „vedete”. Aproape tot anul trecut, avocatura a făcut breaking-news, fiind atacată din toate părțile. Iar la Curtea Constituțională au curs deciziile de sancționare a reglementărilor care încalcă accesul la justiție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare.

Poate vă întrebați ce legătură au toate acestea cu tema Congresului Avocaților din 2017? Legătura este aceea că toate aspectele enumerate mai sus sunt expresii ale încălcărilor constante ale unor drepturi fundamentale, reunite sub cupola accesului la justiție. Este vorba de acces la o instanță independentă, acces la consiliere, apărare și reprezentare, acces la un remediu efectiv și acces la un proces echitabil. Practic, observăm cum garanțiile accesului la justiție sunt compromise public și că trebuie făcut ceva.

Lucrurile acestea nu se întâmplă numai la noi. Fac parte dintr-un trend global, astfel că nu ne putem opune încercând să stopăm anumite tendințe, ci trebuie să ne adaptăm și să construim ținând cont de schimbările care le-au determinat.

Ne aflăm în plină perioadă de transpunere și punere în aplicare a unei serii de acte normative europene ce privesc accesul la justiție, în legătură cu garanțiile sale de bază: dreptul la apărare și asistența judiciară gratuită.

Pentru avocat, facilitarea accesului la justiție este un aspect esențial al misiunii sale de bază. Accesul la justiție garantează eficacitatea tuturor celorlalte drepturi și libertăți fundamentale din Constituție. Fără acces la justiție, aceste drepturi nu pot fi realizate.

Este foarte clar că s-au acumulat o serie de transformări care impun regândirea garanțiilor prin care se asigură accesul la justiție. Nu degeaba, la nivel european, toate aceste garanții fac parte dintr-un singur pachet legislativ, adoptat de Comisia Europeană la 27 noiembrie 2013 pentru a consolida garanțiile procedurale pentru cetățeni în cadrul procedurilor penale[1]. Trei dintre directivele propuse de Comisie au fost adoptate în 2016:

– Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, care a intrat în vigoare la 24 noiembrie 2016, cu termen de transpunere 25 mai 2019.

– Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, care a intrat în vigoare la 31 martie 2016, cu termen de transpunere 1 aprilie 2018.

– Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, care a intrat în vigoare la 10 iunie 2016, cu termen de transpunere 11 iunie 2019.

Și la acestea se adaugă alte patru directive esențiale în privința accesului la justiție și a accesului la apărare, ale căror termene de implementare au expirat recent: Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, Directiva 2012/29/UE privind drepturile victimelor și Directiva 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un avocat și de a comunica cu persoane terțe.

Pe lângă aceste Directive, Comisia a adoptat și două recomandări privind garanțiile speciale în cazul suspecților vulnerabili și privind asistența juridică în cadrul procedurilor penale:

– Recomandarea Comisiei din 27 noiembrie 2013, privind dreptul la asistență juridică pentru persoanele suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale;

– Recomandarea Comisiei din 27 noiembrie 2013, privind garanțiile procedurale pentru persoanele vulnerabile suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale.

Am dorit să subliniez prin evidențierea acestor acte normative europene faptul că accesul la justiție, legat de dreptul la apărare și asistență judiciară gratuită se află într-o perioadă de profunde transformări și avem obligația să veghem asupra acestor transformări la noi în țară.

Avem de a face cu o schimbare de proporții a legislației și, desigur, o schimbare de paradigmă. De aceea, avem nevoie de o analiză a transpunerii acestor reglementări în legislația națională pentru că privesc direct viitorul profesiei de avocat. Avem nevoie de o analiză a modului în care vor putea fi implementate directivele care au termen de transpunere anul viitor sau peste doi ani.

Nu mai vorbim de deciziile Curții Constituționale prin care s-au desființat atâtea dispoziții ale Codului de procedură penală, în special din cauza încălcării drepturilor privind accesul la justiție, dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil.

Este datoria noastră să participăm la îndreptarea acestor lucruri. Avem nevoie de expertiza avocaților practicieni în drept penal pentru a realiza proiecte viabile în mod proactiv. Tematica accesului la justiție reunește toate aspectele enunțate mai devreme.

Trebuie să venim cu propuneri pe care să le susținem în fața legiuitorului, atunci când Uniunea Barourilor din România va fi consultată. O participare de tip reactiv la elaborarea actelor normative care privesc exercitarea profesiei de avocat nu are aceleași efecte.

Reglementările europene despre care am vorbit mai sus sunt departe de a epuiza problematica acută cu care se confruntă avocatul, în misiunea sa de a asigura efectivitatea accesului la justiție al cetățeanului pe care îl apără.

Sunt suficiente probleme acute privind accesul la justiție și cadrul procedurilor civile. Dacă avem în vedere că noile coduri în materie civilă au impus o regândire a sistemului taxelor de timbru și că acest sistem continuă să funcționeze pe bază de Ordonanță de urgență încă din 2013, putem realiza anvergura tematicii Congresului Avocaților din acest an și de ce a fost abordată aceasta în mod special, cu ocazia acestui eveniment. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru trenează la Parlament de 4 ani. La sfârșitul anului trecut primise, în sfârșit, raport favorabil de la comisii și acum în februarie anul acesta a fost retrimis la comisii pentru raport suplimentar. Este evident că acest provizorat legislativ nu poate fi benefic accesului la justiție.

dr. Gheorghe Florea
Președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România

Citeste mai multe pe https://www.juridice.ro/499960/de-ce-un-congres-al-avocatilor-cu-tema-avocatul-si-accesul-la-justitie.html

Leave a Reply

Discover more from Justice News247

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: