Înalta Curte de Casație și Justiție: #𝐃𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐫. 𝟑𝟓 – 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞 sesizarea formulată de Curtea de #Apel #Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 230/84/2022

May be a graphic of text that says 'ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ŞedinÈ›a din 15 mai 2023 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 35 Decizia 36 Decizia nr. 37'

𝐃𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐫. 𝟑𝟓 – 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞 sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 230/84/2022, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 513 alin. (1) lit. l) din Codul administrativ, în contextul abrogării prevederilor art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare se realizează în condiţiile art. 52 alin. (2) din Codul muncii, în raport cu prevederile art. 367 din Codul administrativ.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
𝐃𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐫. 𝟑𝟔 – 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞 sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă, în dosarul nr. 3678/111/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 234/2019 și, în consecință, stabilește că:
Locurile de muncă din domeniul silvicultură, în care se desfășoară activitățile menționate la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000, se încadrează 𝑜𝑝𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠 în condiții speciale.
Personalul silvic care a desfășurat activitățile indicate la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 234/2019, beneficiază de încadrarea locului de muncă în condiții speciale și de drepturile prevăzute la art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000.
Obținerea beneficiilor prevăzute de art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000 la data deschiderii drepturilor de pensie nu este condiționată de plata contribuțiilor de asigurări sociale, iar dovada acestora nu trebuie să rezulte din declarația nominală de asigurare pentru perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001.
Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
𝐃𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐫. 𝟑𝟕 – 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞 sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. 28297/302/2021, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă şi, în consecinţă, stabileşte că:
Este posibilă fixarea sumei definitive ce i se datorează creditorului, cu titlu de penalități, pentru un interval de timp mai mare de 3 luni, dar compus numai din termene de câte 3 luni.
(…)
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Sursa: ICCJ

 

Leave a Reply

Discover more from Justice News247

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: