Echipa managerială a Curţii de Apel Alba Iulia a apreciat că este necesar un dialog interprofesional judecători-grefieri-avocaţi (interviu)

Agentia Britanica de stiri News247WorldPress  deruleaza in premiera pentru Romania dupa cele trei  proiecte de succes: Educatie Juridica Pilot Arges I (2015-2017), Educatie Juridica Pilot Arges II (2019-2024)  ,Proiectului ,, Educatie Juridica si Comunicare pentru Societate” (2016-in prezent)Proiectul ,,Managementul, Comunicare si Informare privind Sistemul Judiciar” in care  managementul instanlelor este prezentat  prin  ,,interviu presedinte instanta.”

In anul 2021 continuam cu prezentarea managementului din Sistemul Judiciar si anume conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtilor de Apel, Tribunale, Judecatorii, Parchetul General, Inspectia Judiciara  si in curand Ministerul Justiei.

Multumim tuturor respondentilor pentru raspunsurile oferite si va invitam astazi la Curtea de Apel Alba Iulia.

  1. Cu privire la activitatea instanței în anul 2020, din datele centralizate în Raportul privind activitatea Curţii de Apel Alba Iulia şi a instanţelor din circumscripţia acesteia pentru anul 2020 rezultă în principal că volumul de activitate (ce reprezintă numărul total al cauzelor aflate pe rol și se obţine din însumarea numărului dosarelor nou intrate cu valoarea stocului de dosare rămase de soluţionat din anul anterior) la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia a fost în anul 2020 de 148.049 dosare, în scădere cu -8,20% faţă de anul 2019. În ceea ce priveşte activitatea proprie, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia în anul 2020 s-au aflat 9.261 cauze, din care 6.289 dosare nou intrate, comparaţia statistică evidenţiind o scădere a numărului de cauze faţă de anii anteriori. Volumul de activitate total al tribunalelor a crescut ușor faţă de anul 2019 cu 1,71%, în timp ce la nivelul judecătoriilor, numărul dosarelor pe rol a scăzut în procent de – 10,69%.

Din punct de vedere al încărcăturii pe judecător, Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat pe locul 5, cu 553 cauze/judecător, față de media pe țară de 523 dosare. La nivelul tribunalelor se constată că încărcătura pe judecător a crescut  în anul 2020 față de anul 2019 iar la nivelul judecătoriilor încărcătura pe judecător în anul 2020 a fost mai mare decât media pe ţară, de 1.029 dosare, la jumătate dintre judecătoriile din circumscripția teritorială.

Analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă relevă menținerea Curţii de Apel Alba Iulia pentru activitatea din 2020 la gradul Eficient. Este de subliniat faptul că în circumscripția sa teritorială atât cele trei tribunale cât și un număr de 15 judecătorii s-au încadrat în gradul de eficiență Eficient, în timp ce Judecătoria Mediaș s-a încadrat în gradul Foarte eficient. Nicio instanță nu a avut în anul 2020 calificativul ineficient.

Pentru informații complete privind activitatea Curții de Apel Alba Iulia și a instanțelor din circumscripție precizăm că Raportul pentru anul 2020 dar și rapoartele corespunzătoare anilor anteriori sunt disponibile în format electronic și integral pe Portalul Curții de Apel Alba Iulia (secțiunea Instanța în cifre) accesibil pe Portalul instanțelor de judecată (http://portal.just.ro/).

Dincolo de cifrele statistice, anul 2020 va rămâne probabil în memoria colectivă ca anul pandemiei de coronavirus, având în vedere impactul profund pe care l-a avut asupra vieții noastre în general.

Activitatea Curții de Apel Alba Iulia dar și a instanțelor din circumscripție a fost în mod direct afectată de evoluția situației epidemiologice, în primul rând de restricțiile și măsurile dispuse la nivel național și local, după caz, pentru reducerea riscurilor de răspândire a infecțiilor respiratorii cauzate de virusul  SARS-COV2. În perioada stării de urgență activitatea de judecată a fost restrânsă drastic, strict la soluționarea cauzelor considerate urgente în timp ce activitatea compartimentelor publice a fost redusă de asemenea iar accesul publicului limitat corespunzător. Efecte negative s-au resimțit și după reluarea treptată a activității, prin numărul mare de cauze aflate în stare de judecată în urma celor 2 luni de stare de urgență. La Curtea de Apel Alba Iulia cel mai dificil moment a fost la începutul lunii iulie când, timp de 2 zile (2 și 3 iulie) activitatea instanței a fost suspendată, după identificarea câtorva cazuri de infectare cu virusul SARS-COV2 în rândul personalului. Activitatea a fost reluată doar după testarea întregului personal, dezinfectarea şi igienizarea generală a Palatului Justiţiei, fiind preschimbate termenele cauzelor programate pentru judecare sau, după caz, pronunțare în zilele de 2 și 3 iulie. În situații similare s-au aflat pe parcursul anului și alte instanțe din circumscripția teritorială a Curții de Apel Alba Iulia, dar în toate cazurile  s-au făcut eforturi ca activitatea de judecată să continue fără afectarea dreptului fundamental al cetățeanului de acces la justiție. Îmbolnăvirea personalului a determinat de asemenea dificultăți reale în funcționarea compartimentelor care au fost mai afectate.

Perioada pandemiei a avut însă și unele efecte pozitive asupra activității  instanțelor din circumscripția teritorială dar și asupra procedurilor judiciare. În primul rând, a crescut frecvența comunicărilor realizate exclusiv în format electronic dar și numărul de utilizatori ai aplicațiilor Dosar electronic și Transmitere Document Securizat implementate în urmă cu un an, ceea ce a simplificat și chiar a redus durata procedurilor judiciare în dosarele aflate pe rol dar și a degrevat parțial personalul instanței, în special de la compartimentele Arhivă și Registratură, prin reducerea numărului de operațiuni de copiere și comunicare a documentelor în format hârtie. În același context, al progresului prin informatizare, merită menționată implementarea în anul 2020 a aplicației informatice Lista de Ședințe, ce facilitează accesul la conținutul în format electronic al listelor cu cauzele aflate zilnic pe rolul Curții de Apel Alba Iulia și al instanțelor din circumscripția teritorială, inclusiv la intervalul orar al cauzelor.

O măsură cu efect pozitiv asupra organizării activității de judecată, implementată în această perioadă a fost stabilirea judecării tuturor cauzelor aflate pe rol în intervale orare. Aprecierile dar și observațiile primite din partea justițiabililor, avocaților și a celorlalți profesioniști din sistemul judiciar cu privire la aplicarea acestei măsuri a determinat constituirea unui grup de lucru la nivelul Curții de Apel Alba Iulia pentru realizarea unui „Ghid pentru stabilirea de ore diferenţiate în vederea judecării cauzelor la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi a instanţelor din circumscripţia teritorială”. Echipa managerială a Curţii de Apel Alba Iulia a apreciat că este necesar un dialog interprofesional judecători-grefieri-avocaţi pentru realizarea unui ghid unitar la nivelul instanţelor din circumscripţie, care să conţină un set de reguli privind stabilirea orelor diferenţiate de judecare a cauzelor, acceptate de profesioniştii dreptului şi care să fie păstrat în practica instanţelor ca un progres ireversibil în beneficiul direct al justiţiabililor şi după încheierea pandemiei. Ghidul a fost finalizat și urmează să fie implementat la nivelul instanțelor din circumscripție.

  1. Principala dificultate în activitatea Curții de Apel Alba Iulia dar și a instanțelor din circumscripție a fost în anul 2020 numărul mare de posturi de vacante. La fel ca și în anii precedenți, pe parcursul anului 2020 la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripția acesteia a existat o fluctuaţie de personal relativ mare, generată în principal de pensionarea unor judecători și grefieri, dar și de împrejurarea că judecătorii stagiari, după promovarea examenului de capacitate, au optat pentru numirea la alte instanțe.

Față de anul anterior se observă o creștere semnificativă a numărului de posturi vacante la nivelul instanțelor din circumscripția teritorială. Dacă la nivelul personalului auxiliar de specialitate numărul mai mare de posturi vacante se explică parțial prin restricțiile din pandemie care au limitat o perioadă organizarea de concursuri, creșterea numărului de posturi vacante de judecător a fost influențată în principal de pensionarea în cursului anului 2020 a unui număr de 20 de judecători de la mai multe instanțe.

3,4,5,10,11. Biroul de informare și relații publice din cadrul Curții de Apel Alba Iulia nu este abilitat să exprime opinii cu privire la problemele sistemului judiciar în ansamblu, referitor la funcționarea altor instituții judiciare sau despre activitatea asociațiilor profesionale ale magistraților.

  1. Referitor la proiectul inițiat de Consiliul Superior al Magistraturii privind Strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar, precizăm că judecători și consilieri din cadrul Birourilor de informare și relații publice de la instanțele din circumscripția teritorială au participat activ la diversele etape ale realizării și implementării acestui proiect, pe care îl apreciem ca benefic pentru îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar și implicit a accesului la justiție prin creșterea gradului de informare.
  2. Cu privire la ghidurile recente realizate sau îmbunătățite de către Consiliul Superior al Magistraturii dintre care amintim Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu mass-media, Ghid de bune practici în relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, Îndrumarul de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spaţiul social media/platformele on-line, apreciem că sunt instrumente deosebit de utile pentru instanțele de judecată în organizarea și desfășurarea în condiții optime a unor activități importante pentru sistemul judiciar: relația cu mass-media, cu celelalte profesii juridice dar și interacțiunea magistraților cu social media sau platformele on-line. Considerăm că aplicarea de către instanțe a recomandărilor din ghiduri dar și o atitudine pro-activă şi transparentă față de mass-media și public în general, în contextul interesului crescut faţă de activitatea judiciară, poate contribui decisiv la îmbunătățirea imaginii justiției.
  3. Cu privire la manifestările de protest organizate de Barourile de avocați precizăm că la nivelul Curții de Apel Alba Iulia nu au fost identificate efecte asupra activității de judecată și a compartimentelor publice.
  4. Problemele de practică neunitară și modificările legislative sunt discutate în cadrul întâlnirilor trimestriale și lunare organizate la nivelul Curții de Apel Alba Iulia și a instanțelor din circumscripția acesteia, fiind avute în vedere și la stabilirea activităților de formare profesională a judecătorilor. Accesul facil la jurisprudența instanțelor este un element esențial în efortul sistemului judiciar de unificare a practicii judiciare iar în acest sens Curtea de Apel Alba Iulia prin intermediul Biroului de informare și relații publice a promovat în ultimii ani, în rândul profesioniștilor și publicului instanței modalităţile de informare directă dezvoltate recent în domeniul cunoașterii practicii judiciare: Portalul instanţelor de judecată (http://portal.just.ro/), secţiunea Jurisprudenţă sau Portalul de Jurisprudenţă Românească (www.rolii.ro), unde persoanele interesate au posibilitatea să efectueze în mod gratuit căutări individualizate după mai multe criterii cum ar fi: numărul şi data hotărârii, obiectul cauzelor, cuvinte ori fraze din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti publicate. În același sens, pe site-ul propriu accesibil la adresa https://www.curteadeapelalbaiulia.ro/ a fost realizată o secțiune de Jurisprudență unde sunt publicate și actualizate ca stadiu toate solicitările promovate de Curtea de Apel Alba Iulia în legătură cu unificarea practicii judiciare: recursurile în interesul legii, sesizările adresate ICCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și cererile adresate Curții de Justiției a Uniunii Europene.
  1. Curtea de Apel Alba Iulia desfăşoară în mod constant activităţi de educaţie juridică prin intermediul Biroului de informare şi relaţii publice împreună cu judecători voluntari înscrişi la aceste activităţi, în parteneriat cu unitățile de învățământ locale dar și cu alți profesioniști din sistemul judiciar, o parte din evenimentele organizate în acest context fiind prezentate pe portalul propriu https://www.curteadeapelalbaiulia.ro/evenimente.html și mediatizate în presa locală. În anul 2020, în contextul pandemic ce a limitat și descurajat organizarea de evenimente cu public, activitățile de informare și educare juridică au fost redirecționate în mediul on-line iar pagina de Facebook a Curții de Apel Alba Iulia a devenit principalul instrument de comunicare cu publicul instanței.
  2. Privind în urmă putem concluziona că, după un an cu provocări inedite, în care prioritare au fost eforturile generale de protejare a sănătății și vieții, rămânem cu câteva realizări importante care merită apreciate și mai mult dat fiind și contextul în care au fost reușite: menținerea unor standarde de eficiență ridicate la nivelul indicatorilor de calitate a activității judiciare, continuarea procesului de informatizare și simplificare a accesului la justiție în beneficiul direct al cetățeanului, precum și finalizarea unor lucrări importante de renovare și modernizare la clădirile instanțelor. Dar poate cel mai important este că, într-o perioadă în care distanțarea a devenit o regulă de supraviețuire, judecătorii, grefierii, întreg personalul instanțelor au rămas uniți, reușind să depășească împreună toate dificultățile acestei perioade deosebite și să ofere un serviciu public înalt calitativ, ceea ce ne determină să privim cu speranță și încredere în viitor.

Descarca Raspuns interviu Curtea de Apel Alba Iulia

By

Robert Williams

Editor in Chief

Leave a Reply

%d bloggers like this: