CSM: STAGII DE FORMARE în domeniul comunicării la nivelul sistemelor judiciare Olanda, Danemarca, Spania/ Lituania, CJUE

Anunt pentru selectia de participanti la stagii de formare în domeniul comunicării la nivelul sistemelor judiciare (in cadrul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 2014+ 118765)

Descarca_2019-03-21

%d bloggers like this: